Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: unhook , then hook, unhook .

Eng-Thai Lexitron Dict : unhook, more than 7 found, display 1-7
 1. unhook : (VT) ; ปลดตะขอออก ; Related:แก้ออก, ปลดออก ; Syn:unfasten, undo, unbotton, unlace, unlace, unlock, open
 2. unclasp : (VT) ; ปลด ; Related:ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ ; Syn:disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
 3. unclasp : (VI) ; ปลด ; Related:ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ ; Syn:disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
 4. hook : (N) ; ตะขอ ; Related:ที่เกี่ยว, ตะขอแขวน, ขอ
 5. hook : (VT) ; ขโมย (คำสแลง) ; Related:ฉก, ชิง, วิ่งราว
 6. hook : (VI) ; งอ ; Related:โค้ง, งุ้ม
 7. hook : (VI) ; เป็นโสเภณี
 8. Eng-Thai Lexitron Dict : unhook, more results...

Thai-Eng Lexitron Dict : unhook, more than 7 found, display 1-7
 1. ขอช้าง : (N) ; hook ; Related:mahout's hook ; Def:ขอเหล็กมีด้าม สำหรับสับช้าง ; Samp:ควาญช้างใช้ขอช้างสับช้างเพื่อให้มันทำตามคำสั่ง
 2. ติดขอ : (V) ; hook ; Related:connect with a hook, be caught by a hook ; Syn:ติดตะขอ ; Def:เอาเหล็กที่งอๆ ที่เป็นตัวเกี่ยว นำไปเกี่ยวกับตัวรับตะขอ (ใช้แก่เสื้อผ้า) ; Samp:ช่วยติดขอเสื้อข้างหลังให้หน่อย ฉันติดไม่ถนัด
 3. ตาขอ : (N) ; hook ; Related:long-handled hook, gaff ; Syn:ขอ, ตะขอ ; Def:ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ ; Samp:คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง ; Unit:อัน, เล่ม, ตัว
 4. ตาขอ : (N) ; hook ; Related:long-handled hook, gaff ; Syn:ขอ, ตะขอ ; Def:ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ ; Samp:คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง ; Unit:อัน, เล่ม, ตัว
 5. เกี่ยว : (V) ; hook ; Related:seize, catch, fasten, hitch, clasp ; Syn:จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว ; Def:เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้ ; Samp:มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา
 6. เกี่ยวเบ็ด : (V) ; hook ; Related:catch, entrap ; Def:เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด ; Samp:พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด
 7. ขอ 1 : (N) ; hook ; Related:gaff, elephant goad ; Syn:ตะขอ, ตาขอ, ขอเกี่ยว ; Def:ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ ; Samp:เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น ; Unit:เล่ม, ตัว, อัน
 8. Thai-Eng Lexitron Dict : unhook, more results...

Royal Institute Thai-Thai Dict : unhook, not found

Budhism Thai-Thai Dict : unhook, not found

ETipitaka Pali-Thai Dict : unhook, not found

Pramaha Prasert Mantasevi's Thai-Pali Dict : unhook, not found

(0.1410 sec)