Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: guard against, against, guard, Guard .

Thai-Eng Lexitron Dict : guard against, 141 found, display 1-50
 1. ป้องกัน : (V) ; protect ; Related:defend, prevent, ward off, guard against ; Def:กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง ; Samp:มีหลายๆ บริษัทโฆษณาว่าจอมอนิเตอร์ของเขาสามารถป้องกันการแพร่กระจายของรังสีได้ แต่เรากำลังจะบอกว่าเขาได้พูดเกินจริง
 2. รักษาการณ์ : (V) ; watch over ; Related:be on guard, guard against ; Syn:เฝ้าดูแล, ระวังภัย ; Def:เฝ้าดูแลเหตุการณ์ ; Samp:ทางการมาเลเซียจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาประจำในบริเวณ โนแมนส์แลนด์ เพื่อรักษาการณ์ และมิให้มีเหตุการณ์ปล้นสะดมเกิดขึ้น
 3. เฝ้าแหน : (V) ; be on guard against ; Related:to guard ; Def:เฝ้าระวังเหตุการณ์ ; Samp:หน้าห้องบรรทมของเจ้านายจะต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าแหนอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันอันตราย
 4. เฝ้าแหน : (V) ; be on guard against ; Related:defend, watch over, be in attendance ; Def:เฝ้าระวังเหตุการณ์ ; Samp:เวลาที่เจ้านายเข้าบรรทม จะต้องมีนางกำนัลเฝ้าแหนภายนอกเสมอ
 5. ผู้เฝ้าประตู : (N) ; guard ; Related:security guard, sentry, lookout, sentinel ; Def:บุคคลที่คอยมุ่งเอาใจใส่หรือดูแลการเข้า-ออกของผู้คนอยู่ที่ประตู ; Samp:อาคารส่วนนี้จะมีผู้เฝ้าประตูอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ; Unit:คน
 6. การ์ด 1 : (N) ; guard ; Syn:ผู้ป้องกัน, ยาม, ผู้ตรวจ, ผู้รักษา ; Samp:ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายต้องมีการ์ดคอยคุ้มครองอารักขาเวลาเดินทาง ; Unit:คน
 7. การ์ด 1 : (V) ; guard ; Syn:ตั้งการ์ด, จ้องท่า, ตั้งท่า ; Samp:นักมวยตั้งการ์ดสูง ไม่เปิดช่องให้ถูกน็อกได้ง่ายๆ
 8. จดหมัด : (V) ; guard ; Syn:ยกหมัด, ตั้งท่ามวย ; Samp:นักมวยตั้งท่าจดหมัด
 9. ต่อ 2 : (PREP) ; against ; Related:oppose to, in opposition to, opposite to ; Def:ประจันหน้า ; Samp:เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว
 10. ยาม : (N) ; security guard ; Related:guard, sentry, watchman ; Syn:ยามรักษาการณ์, พนักงานรักษาความปลอดภัย ; Def:คนเฝ้าสถานที่ หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลา ; Samp:บริเวณกระทรวงสาธารณสุขมียามดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 11. กลางช้าง : (N) ; guard on the back of elephant in fighting ; Def:ตำแหน่งพนักงานประจำกลางหลังช้าง ; Samp:ทหารกลางช้างจะคอยให้สัญญาณแก่กองทัพ
 12. กลาบาต : (N) ; guard at night ; Related:watchman, sentry, sentinel, patrol ; Syn:ยาม, พนักงานตรวจตรา ; Def:หมายถึงพวกอยู่ยามตามไฟ ; Unit:คน
 13. แข่งกับเวลา : (V) ; against time ; Def:กระทำการใดๆ เพื่อให้ทันเวลา ; Samp:คุณยายต้องต่อสู้กับความดื้อรั้นของหลานรักอย่างสุดกำลังเพื่อแข่งกับเวลา
 14. คุ้มครองสิทธิ์ : (V) ; guard the rights ; Syn:รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์ ; Ant:ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์ ; Samp:กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
 15. นอกเกม : (ADV) ; against the rule ; Related:unfairly ; Syn:ผิดกติกา ; Def:เล่นผิดกติกา ; Samp:กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม
 16. ปฏิวาต : (ADV) ; against the wind ; Syn:ทวนลม ; Ant:ตามลม ; Samp:เภตราแล่นล่องปฏิวาต
 17. กองเกียรติยศ : (N) ; honor guard ; Related:guard of honour, corps of honour ; Def:กองทหารหรือตำรวจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญหรือสิ่งอื่นๆ ; Samp:ทหารตั้งกองเกียรติยศเพื่อต้อนรับพณฯ ท่านนายก ; Unit:กอง
 18. การกระแทก : (N) ; bumping against ; Related:dashing against ; Syn:การชน, การโดน, การกระทบ ; Samp:การกระแทกทำให้ข้าวของเสียหาย
 19. ทวน 1 : (V) ; proceed against ; Related:move against (the tide), adverse, move contrary, counter ; Syn:ย้อน, ย้อนทาง ; Ant:ตาม ; Def:ฝ่ากระแสน้ำหรือกระแสลม ; Samp:ปลาทวนกระแสน้ำขึ้นไปวางไข่
 20. ประกันวินาศภัย : (N) ; insurance against loss ; Related:insurance against fire or any other damage ; Def:ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใดๆ ที่พึงประมาณเป็นเงินได้ ; Samp:ตึกสร้างใหม่ควรทำประกันวินาศภัย
 21. ฝืนใจ : (V) ; act against one's will ; Related:control the desire, force oneself against one's will ; Syn:ฝืน ; Ant:เต็มใจ ; Def:บังคับให้ตนเองหรือผู้อื่นทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ ; Samp:เลขาธิการพรรคถึงกับบ่นอุบว่าต้องฝืนใจตัวเองให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้พรรคได้เข้าร่วมรัฐบาล
 22. มือปืน : (N) ; body-guard with a gun ; Related:armed guard ; Syn:ผู้คุ้มกัน, ผู้คุ้มครอง ; Def:คนที่คอยคุ้มกัน ; Samp:ไม่ว่าเขาจะไปที่ใดก็ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกัน ; Unit:คน
 23. สู้ : (V) ; battle against ; Related:fight, combat, wage a struggle against ; Syn:ต่อสู้, สู้รบ, รบ, รบรา, รบพุ่ง ; Def:การต่อสู้เฉพาะหน้า, การรบกัน ; Samp:ชาวมองโกลสู้จนตายหมดทุกคนในสนามรบ เพราะถือว่ามาด้วยกันควรตายด้วยกัน
 24. ท้วงติง : (V) ; warn against ; Related:protest against, object to, argue against, criticize, remonstrate, expostulate ; Syn:ท้วง, คัดค้าน, ทักท้วง, ค้าน ; Ant:สนับสนุน ; Samp:เขานั่งเฉยโดยไม่ท้วงติง
 25. กระโจมกระจาม : (V) ; dash against ; Related:rush, burst, storm, reach over, hurry ; Syn:พรวดพราด ; Def:พรวดพราดอย่างลุกลน (เป็นคำที่ใช้ในทางที่ติ) ; Samp:โดยไม่ทันดูตาม้าตาเรือเขาก็กระโจมกระจามเปิดประตูเข้ามา
 26. กรุกกรัก : (ADV) ; sound of hard things bumping against each other ; Related:rattle, clatter ; Syn:กุกกัก ; Samp:ใครทำอะไรข้างหลังบ้านเสียงกรุกกรัก
 27. กันแซง : (N) ; flank guard ; Def:กองทำหน้าที่แซงในพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ
 28. การฝ่าฟัน : (N) ; fight against ; Related:struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor ; Syn:การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้ ; Def:การต่อสู้กับความยากลำบาก ; Samp:การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา ทำให้เขามีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตจนถึงทุกวันนี้
 29. ขัด 1 : (V) ; go against ; Related:violate, override ; Syn:ขัดแย้ง ; Def:เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน ; Samp:ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา
 30. ขัด 1 : (V) ; go against ; Related:be opposed to, be in contrast to ; Syn:ขัดแย้ง ; Def:ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้ ; Samp:การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้
 31. ขืนใจ : (V) ; act against ; Related:compel ; Syn:ฝืนใจ ; Def:ไม่ยอมทำตามที่ใจต้องการ ; Samp:เธอจะขืนใจตัวเอง หลอกว่ารักเขาไปได้อีกนานสักแค่ไหน
 32. คุ้มภัย : (V) ; insure against dangers ; Syn:ป้องกันภัย, ระวังภัย ; Samp:ทุกคนนับถือในความซื่อสัตย์ของสุนัขที่ทำหน้าที่คุ้มภัยให้กับเจ้านายของมัน
 33. ใช้กำลัง : (V) ; use force against ; Related:exert oneself, fight, engage in battle ; Def:หักหาญเอาด้วยกำลัง ; Samp:ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม
 34. โดน : (V) ; bump against ; Related:hit, strike, catch, collide, touch ; Syn:กระทบกระทั่ง, กระทบกระแทก, สัมผัส ; Samp:เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อนแต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้น
 35. ตราขุนพล : (N) ; a cross marked at the bottom of a palm-sugar pot to protect against ghosts ; Def:ลายที่ขีดเป็นกากบาทที่ก้นหม้อตาล สำหรับปักไว้กันผี ; Samp:ชาวบ้านกำลังช่วยกันทำตราขุนพลเอาไว้ป้องกันผี ; Unit:ดวง
 36. ต้าน : (V) ; go against the wind ; Related:go one's way contrary to the wind ; Syn:โต้ ; Def:ปะทะ เช่น เรือต้านลม ; Samp:คนขับเรือหันหัวเรือต้านลมอย่างชำนาญ
 37. ต้านลม : (V) ; go against the wind ; Related:go one's way contrary to the wind ; Syn:โต้ลม ; Def:ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม ; Samp:กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว
 38. ตีตลาด : (V) ; market a product against ; Related:put on the market ; Def:ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง ; Samp:บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้
 39. ทวนกระแส : (V) ; go against ; Related:be adverse, be contrary ; Def:ไม่ทำตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่ ; Samp:ญี่ปุ่นกำลังทวนกระแสโลกที่จะจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 40. ปล่อยนก : (V) ; take no action against guilty person ; Syn:ปล่อยนกปล่อยกา ; Def:ไม่เอาผิด, ปล่อยให้พ้นจากความผูกพัน ; Samp:เมื่อเด็กนั้นมันไม่เชื่อฟัง เราก็ต้องปล่อยนกปล่อยกามันไปตามยถากรรมแล้วกัน
 41. ผิดจารีตประเพณี : (V) ; go against a tradition ; Related:violate custom ; Syn:ผิดธรรมเนียม ; Def:ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา ; Samp:หล่อนผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จึงถูกขับไล่ออกไปอย่างไม่มีใครไยดี
 42. ผูกเวร : (V) ; hold grudge against ; Related:seek revenge, bear someone a grudge, start a feud with, enter into a feud, engage in endless retributions ; Syn:จองเวร ; Def:เอาใจไปติดพันแน่นกับความพยาบาทหรือความปองร้ายต่อผู้อื่น ; Samp:ผู้ใดผูกเวรต่อกัน ผู้นั้นจะได้รับความทุกข์ไปตลอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 43. ฝ่าฟัน : (V) ; fight against ; Related:struggle, surmount one's difficulties ; Syn:ต่อสู้ ; Def:ต่อสู้กับความยากลำบาก ; Samp:เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมากมายหลายอย่าง ในการที่จะสร้างพลังร่วมกัน
 44. ฝืนธรรมชาติ : (V) ; go against nature ; Def:ไม่ทำตามธรรมชาติที่ควรเป็นไป ; Samp:ผมไม่ชอบเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ซึ่งมันขัดต่อศีลธรรม ฝืนธรรมชาติ
 45. พนักงานรักษาความปลอดภัย : (N) ; security guard ; Syn:รปภ. ; Def:ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่หนึ่งๆ ; Unit:คน
 46. พิง : (V) ; lean against ; Syn:อิง, นั่งพิง ; Def:เอาหลังพาดหรือทาบโดยปล่อยให้สิ่งที่พิงรับน้ำหนักเอาไว้ ; Samp:เขาพิงเสาคอนกรีตอย่างเหนืออ่อนเหยียดขาไปข้างหน้าเคลิบเคลิ้มอยู่กลางสายลมแรง
 47. มหาอุด : (N) ; kind of amulet against weaponry ; Def:เครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของอยู่ยงคงกระพัน ; Samp:พระเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเปิ่นที่มีพุทธคุณเป็นเลิศ เช่น มหาอุด
 48. ไม่ได้ความ : (V) ; be contrary/against to all expectations ; Related:fall short of somebody's expectations, not come up to somebody's expectations ; Syn:ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว ; Def:ทำได้ไม่ดี, ทำไม่ได้อย่างที่คาดหวังไว้ ; Samp:เธอนี่ไม่ได้ความเลยเรื่องง่ายๆ แค่นี้ก็ทำไม่ได้
 49. สนับแข้ง : (N) ; shin guard ; Related:gaiter, leggings, puttee ; Syn:เครื่องสวมแข้ง ; Def:เครื่องสวมหน้าแข้งเพื่อลดแรงกระแทก ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น หนัง พลาสติก เป็นต้น ; Samp:นักฟุตบอลต้องสวมสนับแข้งทุกครั้งก่อนลงแข่งขัน ; Unit:ข้าง, คู่
 50. สวนกระแส : (V) ; go against ; Related:be opposed to, be averse to ; Syn:สวนทาง ; Ant:ตามกระแส ; Def:กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน ; Samp:กระทรวงศึกษาธิการประกาศขึ้นค่าเทอมสวนกระแสเศรษฐกิจ
 51. [1-50] | 51-100 | 101-141

(0.1205 sec)