Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: morning , then morning, morn, mornings .

Thai-Eng Lexitron Dict : morning, 34 found, display 1-34
 1. ตอนเช้า : (N) ; morning ; Related:early morning ; Syn:เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า ; Ant:ตอนดึก ; Def:เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง ; Samp:ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที
 2. ยามเช้า : (N) ; morning ; Related:forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise ; Syn:เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง ; Ant:ค่ำ, พลบค่ำ ; Samp:แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ
 3. รุ่งเช้า : (N) ; morning ; Related:forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn ; Syn:แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ ; Ant:ค่ำ ; Def:เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
 4. อรุณรุ่ง : (N) ; morning ; Related:forenoon, dawn, sunrise, daybreak, sun-up, morn ; Syn:เช้า, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า ; Ant:ค่ำ ; Samp:มีแสงประหลาดล่วงหน้ามาก่อนอรุณรุ่ง
 5. เช้า : (N) ; morning ; Related:forenoon ; Syn:เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า ; Ant:ค่ำ ; Samp:เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน
 6. ดาวรุ่ง : (N) ; morning star ; Related:Venus ; Syn:ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์ ; Samp:เราจะมองเห็นดาวรุ่งตอนเช้ามืด ; Unit:ดวง
 7. ทอดยอด : (N) ; morning glory ; Syn:ผักบุ้ง, ผักทอดยอด ; Unit:ต้น
 8. ประกายพรึก : (N) ; morning star ; Related:Venus ; Syn:ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง ; Def:ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง ; Samp:ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า ; Unit:ดวง
 9. ผักบุ้ง : (N) ; morning glory ; Related:Ipomoea aquatica ; Syn:ผักทอดยอด, บุ้ง ; Def:ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้ ; Samp:น้องสาวกำลังเด็ดผักบุ้งของหล่อนอยู่ริมบึง ; Unit:ต้น
 10. แต่เช้า : (ADV) ; in the early morning ; Related:early morning ; Ant:จรดเย็น ; Def:ตั้งแต่จากเวลาเช้า ; Samp:เขาอยู่ที่ตลาดเกือบทั้งวัน ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลับมาก็ค่ำ
 11. เช้านี้ : (N) ; this morning ; Syn:เช้าวันนี้ ; Ant:เย็นนี้ ; Def:เวลาเช้าของวันนี้ ; Samp:จิตใจของเธอในเช้านี้เบิกบาน เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับลูกน้อยอย่างแท้จริง
 12. ตอนสาย : (ADV) ; late in the morning ; Syn:ตอนสายๆ ; Def:เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง ; Samp:เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด
 13. ตอนสาย : (ADV) ; late in the morning ; Syn:ตอนสายๆ ; Def:เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง ; Samp:เธอชอบไปทำงานตอนสายเพราะเลี่ยงรถติด
 14. ตีสอง : (N) ; two o'clock in the morning ; Related:2 a.m. ; Syn:สองนาฬิกา ; Samp:คนมารับเขาต้องอดนอนคอยรับพวกเราถึงตีสอง
 15. ตีสาม : (N) ; three o'clock in the morning ; Related:3 a.m. ; Syn:สามนาฬิกา ; Samp:คนผิวดำทางใต้ของตัวเมืองชิคาโกมั่วสุมสูบกัญชาจนถึงตีสามจึงจะกลับบ้านซุกหัวนอน
 16. ตีหนึ่ง : (N) ; one o'clock in the morning ; Related:1 a.m. ; Syn:หนึ่งนาฬิกา ; Samp:ตวงไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแถวมีนบุรี ทำงานสายถึงตีหนึ่ง
 17. ตีห้า : (N) ; five o'clock in the morning ; Related:5 a.m. ; Syn:ห้านาฬิกา ; Samp:อินทร์ยังคงนั่งทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้าน รอลูกค้าตั้งแต่ตีห้าจนถึงสี่โมงเย็นทุกวันด้วยราคาถูกๆ
 18. แต่เช้า : (ADV) ; early in the morning ; Syn:เช้าตรู่ ; Ant:จนเย็น, จรดเย็น, ยันเย็น ; Samp:ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ แล้ว ผมจะไม่ตื่นแต่เช้าหรอก นอกเสียจากว่าวันนั้นชีวิตมีเงื่อนไขจึงจะพยายามตื่น
 19. ทำวัตรเช้า : (V) ; pray in the morning ; Ant:ทำวัตรเย็น ; Def:ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้า ; Samp:เช้าวันนั้นท่านไม่ลงทำวัตรเช้า ดังที่เคยปฏิบัติมาตลอด 45 พรรษา
 20. ผักทอดยอด : (N) ; an aquatic morning glory ; Related:Ipomoea aquatica Forssk. ; Syn:ผักบุ้ง, บุ้ง ; Def:ชื่อไม้เถาชนิด Ipomoea aquatica Forssk. ในวงศ์ Convolvulaceae ทอดเลื้อยตามพื้นดินหรือบนผิวน้ำ ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน ลำต้นกลวง ยอดกินได้ ; Samp:ผักทอดยอดใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด และมีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาโรค ; Unit:ต้น
 21. แพ้ท้อง : (V) ; have a morning sickness ; Def:มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแรกตั้งครรภ์ ; Samp:เธอแพ้ท้องมากจนทำอะไรไม่ได้เลย ต้องนอนอยู่เฉยๆ ทั้งวัน
 22. เมื่อเช้านี้ : (N) ; this morning
 23. อรุณสวัสดิ์ : (N) ; Good morning ; Def:คำกล่าวทักทายกันยามพบกันในตอนเช้า ; Samp:อรุณสวัสดิ์ผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังรายการนี้อยู่
 24. ตรู่ : (ADJ) ; very early ; Related:morning ; Syn:เวลาสาง, ยามฟ้าสาง, ยามเช้ามืด ; Def:เวลาที่พระอาทิตย์เริ่มจะโผล่พ้นขอบฟ้า, เวลาสางๆ ที่แสงเงินแสงทองขึ้น ; Samp:แม่ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ทุกวัน
 25. เพรางาย : (N) ; dawn ; Related:morning ; Syn:เช้า, ตอนเช้า ; Def:เวลาเช้า
 26. ย่ำรุ่ง : (N) ; dawn ; Related:daybreak, sunrise, morning, daylight, sun-up, morn ; Syn:รุ่งอรุณ, อรุณรุ่ง, เช้าตรู่, รุ่งสว่าง, รุ่งสาง, อรุณ ; Ant:ย่ำค่ำ ; Def:เวลาประมาณ 2 นาฬิกา ; Samp:กว่าเสียงระเบิดลูกสุดท้ายจะจางหายก็ย่ำรุ่งพอดี
 27. ดาวประจำเมือง : (N) ; Venus ; Related:evening star, morning star ; Syn:ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์ ; Unit:ดวง
 28. ประฮาม : (N) ; dawn ; Related:sunlight, first light of day, morning twilight ; Syn:แสงเงินแสงทอง, แสงอรุณ, รุ่งสว่าง
 29. อาหารเช้า : (N) ; breakfast ; Related:morning meal ; Syn:ข้าวเช้า ; Ant:อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น ; Def:อาหารมื้อแรกของวัน ; Samp:อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น.
 30. ตักบาตร : (V) ; give food offerings to a Buddhist monk ; Related:put food offerings into a Buddhist monk's bowl, give alms to a Buddhist monk, put food in the bowls of Buddhist priests in the morning ; Syn:ใส่บาตร ; Def:เอาของใส่บาตรพระ ; Samp:คุณแม่ตักบาตรที่ตลาดใกล้บ้านเกือบทุกวัน
 31. ตี : (N) ; an hour counting after midnight ; Related:period in the early morning (1 to 6 o'clock) ; Def:วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา เรียกว่า ตี 1 ถึง ตี 6, แต่ตี 6 นิยมเรียกว่า ย่ำรุ่ง ; Samp:พวกเขาต้องรีบตื่นมาท่องเพลงกันตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงหกโมงเช้า แล้วไปช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ
 32. บุ้งฝรั่ง : (N) ; Ipomoca crassicaulis ; Related:kind of morning-glory ; Syn:ผักบุ้งฝรั่ง, ผักบุ้งรั้ว ; Def:ไม้พุ่มชนิด Ipomoea crassicaulis Rob. ในวงศ์ Convolvulaceae ดอกสีชมพูอ่อน ใบมีขนอ่อน ; Unit:ต้น
 33. โต้รุ่ง : (ADV) ; until dawn ; Related:till the morning, through the night ; Def:ลักษณะที่มี ทำ หรือเป็นอยู่ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า ; Samp:คืนนี้เอาเหล้ามากินให้โต้รุ่งเลย
 34. สวัสดี : (N) ; hello ; Related:hi, good day, good morning, good afternoon, good evening, good night ; Syn:หวัดดี ; Def:คำทักทายหรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน ; Samp:สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่ติดตามและให้ความสนับสนุนคอลัมน์สารพัน
 35. [1-34]

(0.1143 sec)