Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: safety , then safe, safety .

Thai-Eng Lexitron Dict : safety, 19 found, display 1-19
 1. ความปลอดภัย : (N) ; safety ; Related:security ; Ant:ความไม่ปลอดภัย ; Samp:คณะนักกีฬาเดินทางกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย
 2. สวัสดิภาพ : (N) ; safety ; Related:security ; Syn:ความสะดวก, ความปลอดภัย ; Samp:เธอให้ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสวัสดิภาพและการพัฒนาทางด้านการศึกษา
 3. สวัสดี : (N) ; safety ; Related:security ; Syn:ความปลอดภัย ; Samp:หางเสือเป็นปัจจัยที่นำพาให้ยวดยานดำเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี
 4. เขตปลอดภัย : (N) ; safety zone ; Syn:ที่ปลอดภัย ; Ant:เขตอันตราย ; Def:พื้นที่ที่ไม่มีอันตรายมาคุกคามให้เสียหายเดือดร้อน ; Samp:บริเวณวัดเป็นเขตปลอดภัยสำหรับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ หรือมนุษย์
 5. ถุงลมนิรภัย : (N) ; safety airbag ; Def:อุปกรณ์ป้องกันภัยติดรถยนต์อย่างหนึ่ง เป็นถุงที่จะพองตัวออกเวลารถถูกกระแทก ; Samp:การออกแบบเบาะนั่งมีความสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพของถุงลมนิรภัย
 6. เข็มขัดนิรภัย : (N) ; seat belt ; Related:safety belt ; Def:สายรัดตัวคนขับรถหรือคนที่นั่งข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระแทกเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ; Samp:เพราะเขาคาดเข็มขัดนิรภัยจึงไม่เป็นอะไรมาก ; Unit:เส้น
 7. เข็มซ่อนปลาย : (N) ; brooch ; Related:broach, clasp, safety pin ; Syn:เข็มกลัด ; Def:เข็มสำหรับกลัดผ้า ซ่อนปลายแหลมไว้ด้านหลัง ; Samp:ฉันหาเข็มซ่อนปลายจะเอามากลัดเสื้อกันโป๊สักตัวนึง ; Unit:ตัว
 8. คลาดแคล้ว : (V) ; elude (dangers) ; Related:head off, escape, turn danger into safety ; Syn:แคล้วคลาด, รอดไป, พ้นไป, รอด ; Samp:การเดินทางคราวนี้ฉันขอให้เธอคลาดแคล้วอันตรายทุกอย่าง
 9. ตู้เซฟ : (N) ; safe ; Syn:ตู้นิรภัย ; Def:ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรม หรืออัคคีภัย ; Samp:อารามที่จะไปถึงบ้านโดยเร็วเขาเลยลืมปิดตู้เซฟ ; Unit:ตู้, ใบ, หลัง, ลูก
 10. ตู้นิรภัย : (N) ; safe
 11. ตู้นิรภัย : (N) ; safe ; Syn:ตู้เซฟ ; Def:ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรม หรืออัคคีภัย ; Samp:ของมีค่าทั้งหมดของเขาฝากไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร ; Unit:หลัง,ใบ, ตู้, ลูก
 12. นั่งซัง : (V) ; be in safe place ; Syn:ขึ้นซัง ; Def:เข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่มีใครที่จะทำอันตรายได้ ; Samp:เขานั่งซังในตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว
 13. ปลอดภัย : (V) ; be safe ; Related:be out of danger, be free from harm, be secure ; Def:พ้นภัย ; Samp:เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน
 14. กำปั่น 2 : (N) ; coffer ; Related:strong box, safe ; Def:หีบทำด้วยเหล็กหนา สำหรับใส่เงินและของต่างๆ รูปค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวสูงเท่ากัน ฝามีหูยาวตรงกลาง ตอนปลายทำเป็นช่องเล็กเพื่อปิดลงมาสวมขอเหล็กโค้งที่ตัวหีบสำหรับใส่กุญแจ เดิมทำเป็นหีบฝังตะปูหัวเห็ดทั่วตัว ; Samp:สมบัติทั้งหลายแหล่ถูกเก็บไว้ในกำปั่น ; Unit:ใบ, ลูก
 15. ตลอดรอดฝั่ง : (ADV) ; tide over ; Related:pull through, through obstacles, through the end, safe and sound, thoroughly clear ; Def:ผ่านอุปสรรคมาจนถึงจุดหมายปลายทางได้ ; Samp:พวกเราต้องทำงานนี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง เพื่อลบคำสบประมาทของบางคน
 16. เก็บงำ : (V) ; conceal ; Related:hide, keep safely, put in a safe place, keep confidentially ; Syn:ปิดบัง, ซ่อน ; Ant:เปิดเผย ; Def:รักษาไว้ให้มิดชิด, รักษาไว้ให้ดี ; Samp:พอทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาถึงเมืองไทย ความจงรักภักดีที่เก็บงำอยู่ในใจไม่มีโอกาสแสดงออกเป็นเวลานานก็พลุ่งโพลงขึ้น
 17. มือกาว 2 : (N) ; very capable goal keeper ; Related:super safe goal keeper (in football game) ; Def:ผู้รักษาประตูที่รับลูกฟุตบอลได้แม่นยำ ; Samp:สมชายเป็นมือกาวชั้นเยี่ยมของฟุตบอลทีมนี้ ; Unit:คน
 18. ไม่เป็นอันตราย : (V) ; be harmless ; Related:be safe ; Syn:ปลอดภัย ; Ant:เป็นอันตราย ; Def:ไม่มีอันตราย ; Samp:เราขอเสนอวิธีควบคุมน้ำหนัก ดูแลสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100 % ไม่เป็นอันตราย ประกันคุณภาพ
 19. ลอยลำ : (V) ; take a large lead ; Related:hold a safe lead, have a good lead ; Def:นำหน้าไปไกล ; Samp:ผู้สมัครหน้าเก่าอย่างเขาสามารถลอยลำผ่านเข้าไปได้อย่างง่ายดาย

(0.1039 sec)