Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: shield , then shield, shielding .

Thai-Eng Lexitron Dict : shield, 21 found, display 1-21
 1. กระบัง : (N) ; shield ; Related:shade ; Syn:กะบัง, เครื่องบัง, เครื่องกั้น ; Def:แผ่นกลมหรือสี่เหลี่ยมสอดที่ดาบ หอก ง้าว ฯลฯ สำหรับบังมือ
 2. กะบัง : (N) ; shield ; Related:shade ; Syn:บัง, กระบัง ; Def:เครื่องบัง, เครื่องกั้น เช่น กะบังหมวก
 3. ดั้ง 2 : (N) ; shield ; Syn:ด้าง, เกราะ, โล่, เครื่องป้องกัน ; Def:เครื่องถือสำหรับปิดป้องศัสตราวุธ รูปคล้ายกาบกล้วย
 4. โล่ : (N) ; shield ; Def:เครื่องปิดป้องศัตราวุธ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำด้วยโลหะหรือหนังดิบ ด้านหลังมีที่จับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก ; Samp:ในหีบศพของฟาโรห์มีของใช้ต่างๆบรรจุไว้หลายอย่างเช่นโล่ ตะบอง ดาบ ธนู ไม้ถือ ; Unit:โล่, อัน
 5. เขน : (N) ; shield attached to the forearm ; Related:round shield, rectangular shield ; Syn:เกราะกำบัง, โล่ ; Def:เครื่องมือสำหรับป้องกันอาวุธ ; Samp:คนในสมัยก่อนใช้เขนเป็นเครื่องมือต่อสู้กับศัตรู
 6. ตับปิ้ง : (N) ; shield suspended over the pubic portion of a small girl ; Related:modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl ; Syn:ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง ; Def:เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น ; Samp:คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต ; Unit:อัน, แผ่น
 7. ตับปิ้ง : (N) ; shield suspended over the pubic portion of a small girl ; Related:modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl ; Syn:ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง ; Def:เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น ; Samp:คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต ; Unit:อัน, แผ่น
 8. กระจกหน้ารถ : (N) ; wind shield ; Related:wind screen ; Samp:กระจกหน้ารถคันนั้นมีสติ๊กเกอร์เป็นข้อความว่า ทำดีเพื่อผู้โดยสารเบิกบานใจ” ; Unit:บาน
 9. กระจกหน้ารถยนต์ : (N) ; wind shield ; Syn:กระจกหน้ารถ ; Def:กระจกส่วนหน้าของรถยนต์ที่กั้นอยู่ข้างหน้าคนขับเพื่อมองเห็นเวลาขับขี่ ; Samp:รถคันนี้ติดฟิล์มชนิดพิเศษบนกระจกหน้ารถยนต์เพื่อไม่ให้เห็นคนที่อยู่ในรถเลย ; Unit:อัน
 10. เฟี้ยม : (V) ; cover ; Related:shield ; Syn:ปิด, กั้น, บัง
 11. กำบัง : (V) ; cover ; Related:shield, veil, make a shelter for, hide, screen ; Syn:บัง, ซ่อน, ปิด, บดบัง ; Samp:สมัยโบราณตั้งแต่ครั้งมนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ มนุษย์ได้ใช้ถ้ำกำบังตนจากแดดฝน พายุ หิมะ และลูกเห็บ
 12. ป้องปัด : (V) ; ward off ; Related:shield, guard, protect ; Syn:ปัดป้อง, ปัด ; Def:เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป ; Samp:นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต
 13. ป้องปัด : (V) ; ward off ; Related:shield, guard, protect ; Syn:ปัดป้อง, ปัด ; Def:เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป ; Samp:นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต
 14. กำบัง : (N) ; shelter ; Related:sheltered place, shield, screen ; Syn:ที่กำบัง, ที่ซ่อน, เกราะกำบัง ; Samp:เราสร้างเพิงนี้ไว้เป็นที่กำบังยามฝนตกแดดออก
 15. คุ้มกะลาหัว : (V) ; protect ; Related:safeguard, guard, shield, defend ; Syn:คุ้มหัว, คุ้มกบาล ; Def:มีเจ้านายคุ้มครอง ปกป้อง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้าย ; Samp:มันกำแหงเพราะมีเจ้านายคุ้มกะลาหัว
 16. คุ้มครองรักษา : (V) ; protect ; Related:safeguard, watch over, defend, save, guard, stick up for, shield ; Syn:ปกปักรักษา, พิทักษ์รักษา ; Def:ป้องกันดูแลเอาไว้, ระวังป้องกันไว้ ; Samp:ทารกจะมีแม่ซื้อคอยคุ้มครองรักษา ไม่ให้มีอันตรายถึงตัวได้
 17. ปกป้อง : (V) ; protect ; Related:guard, defend, safeguard, shelter, shield ; Syn:คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง ; Def:คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน ; Samp:แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง
 18. ปกปักรักษา : (V) ; protect ; Related:defend, safeguard, shelter, take care of, shield, preserve, maintain ; Syn:ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล ; Ant:ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง ; Def:ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย ; Samp:เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย
 19. ป้อง : (V) ; cover up ; Related:obstruct, screen, shade, shield, protect ; Syn:กัน, บัง, กั้น, ปิดป้อง ; Def:บังเพื่อกักหรือกั้นไว้ ; Samp:หล่อนใช้มือป้องที่ปากเอียงหน้าหัวเราะคิกคักด้วยความอาย
 20. เปลือกหุ้ม : (N) ; shell ; Related:covering, shield, shelter ; Syn:เปลือก ; Def:ส่วนนอกที่โอบคลุมของสิ่งต่างๆ ไว้ ; Samp:เมื่อตรวจดูด้วยแว่นขยายจะเห็นว่าไข่ส่วนมากมีรูปกลมมีเปลือกหุ้มโดยรอบเรียบและโปร่งใส
 21. ออกตัว : (V) ; defend ; Related:protect, shield, plead, alibi ; Def:กล่าวกันตัวเองไว้ก่อน ; Samp:ผู้ถูกกล่าวหาออกตัวปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
 22. [1-21]

(0.0850 sec)