Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: steady , then steady, stead, unsteady, steadiness .

Thai-Eng Lexitron Dict : steady, 37 found, display 1-37
 1. คงตัว : (V) ; steady ; Related:be stable, be constant, be unchanged ; Syn:ไม่ผันแปร ; Def:มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป ; Samp:คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
 2. ใจหนักแน่น : (ADJ) ; steady ; Related:firm, stable, solid, constant, determined, single-minded ; Syn:ใจมั่นคง ; Ant:ใจเบา ; Def:มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย ; Samp:คนที่เป็นคนใจหนักแน่นจะไม่เชื่อในเรื่องต่างๆ อย่างง่ายๆ
 3. ขาประจำ : (N) ; steady customer ; Related:regular customer ; Syn:ลูกค้าประจำ ; Ant:ขาจร ; Def:ผู้ที่มาซื้อเป็นประจำ ; Samp:ผู้หญิงพวกนี้เป็นขาประจำของร้านป้าแดง
 4. ใจเย็น : (V) ; be steady and calm ; Related:keep cool, be composed, be patient ; Ant:ใจร้อน, รีบร้อน ; Def:ใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน ; Samp:กัปตันเครื่องบินใจเย็นมาก แม้ในเวลาคับขันก็ทำให้ผู้โดยสารอุ่นใจ
 5. แน่วแน่ : (ADJ) ; firm ; Related:steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering ; Syn:แน่แน่ว ; Def:ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง ; Samp:ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ
 6. เธียร : (ADJ) ; clever ; Related:wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious ; Syn:ฉลาด
 7. หนั่น : (ADJ) ; firm ; Related:strong, steady ; Syn:แน่น, แน่นหนา, นั่นหนา ; Samp:ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลงเนื้อที่หนั่นหนาจะระริกสั่น
 8. การเพ่ง : (N) ; gaze ; Related:stare, gape, steady look ; Syn:การจ้อง, การเล็ง ; Samp:การเพ่งดูหนังสือมากๆ อาจทำให้สายตาสั้น
 9. คงเส้นคงวา : (V) ; be stable ; Related:be constant, be consistent, be steady ; Syn:เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ ; Def:อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย
 10. ติดลมบน : (V) ; be stable ; Related:be steady ; Def:ไม่ตกต่ำลงมาอีกแล้ว, ฐานะอยู่ตัว ; Samp:ชื่อเสียงของเขาติดลมบนไปแล้ว คงจะสบายไปอีกนาน
 11. อยู่ตัว : (V) ; be stable ; Related:be steady ; Syn:คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว ; Ant:เปลี่ยนแปลง ; Def:ถึงระดับที่คงตัว ; Samp:เด็กในวัยนี้มีการรับรู้และเข้าใจในตัวเองค่อนข้างดีและอยู่ตัว
 12. อยู่ตัว : (V) ; be stable ; Related:be steady ; Syn:คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง ; Ant:แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง ; Def:ถึงระดับที่คงตัว ; Samp:ในเมื่องานพิธีกรอยู่ตัวแล้ว ไม่ลองงานบันเทิงแขนงอื่นๆ บ้างหรือ
 13. ความแน่วแน่ : (N) ; steadiness ; Related:stability, firmness ; Syn:ความแน่แน่ว ; Ant:ความลังเล, ความไม่มั่นใจ ; Def:ความมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ; Samp:สิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจมากที่สุดและเพิ่มความแน่วแน่ต่อหน้าที่และอุดมการณ์ของเขาก็คือการได้ทำงานกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
 14. ใจหนักแน่น : (V) ; be constant ; Related:be firm, be steady, be stable, be determined, be single-minded ; Syn:ใจมั่นคง ; Ant:ใจเบา ; Def:มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย ; Samp:เขาใจหนักแน่นในเรื่องของความรักเสมอ
 15. หนักแน่น : (V) ; be firm ; Related:be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding ; Def:มั่นคง, ไม่ท้อถอย ; Samp:ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด
 16. ซวดเซ : (V) ; be unsteady ; Related:be unstable ; Syn:ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ ; Ant:มั่นคง ; Def:เสียหลัก ไม่มั่นคงดังเดิม ; Samp:ฐานะทางเศรษฐกิจของเขาเริ่มจะซวดเซ
 17. ไม่มั่นคง : (V) ; be unsteady ; Related:be unstable, be changeable, be variable, be inconstant ; Ant:มั่นคง ; Samp:ความวิตกกังวลใจเป็นผลจากความรู้สึกไม่มั่นคงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิต
 18. โหยกเหยก : (V) ; be unsteady ; Related:be unreliable, be vacillating, be inconsistent ; Syn:โลเล, ไม่แน่นอน ; Def:ไม่อยู่กับร่องกับรอย ; Samp:เขาโหยกเหยกไม่น่าไว้วางใจ
 19. คลอนแคลน : (ADJ) ; unstable ; Related:unsteady, infirm ; Syn:ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก ; Ant:หนักแน่น, มั่นคง ; Def:ไม่มั่นคง ; Samp:คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น
 20. ความเสถียร : (N) ; stability ; Related:steadiness, strongness ; Syn:ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
 21. ความหนักแน่น : (N) ; firmness ; Related:steadiness, stability, fortitute ; Syn:ความมั่นคง ; Ant:ความรวนเร ; Samp:เรื่องการปรับราคาน้ำมันอาจจะล้มไปได้ ถ้ารัฐบาลไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ
 22. ฐิติ : (N) ; certainty ; Related:steadiness, permanent ; Syn:ความแน่นอน
 23. ฐิติ : (N) ; certainty ; Related:steadiness, permanent ; Syn:ความแน่นอน
 24. สั่นคลอน : (ADJ) ; unstable ; Related:unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly ; Syn:ง่อนแง่น, คลอนแคลน ; Def:ไม่มั่นคง ; Samp:ผู้สื่อข่าวรุมถามถึงสภาพอันสั่นคลอนของเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย
 25. โอนเอน : (ADJ) ; swaying ; Related:unsteady, capricious ; Ant:มั่นคง ; Def:เอนไปเอนมา, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน
 26. ความเสมอต้นเสมอปลาย : (N) ; constancy ; Related:stability, steadiness ; Syn:ความคงที่, ความสม่ำเสมอ ; Samp:นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 27. เสถียรภาพ : (N) ; stability ; Related:firmness, security, soundness, stableness, steadiness ; Syn:ความมั่นคง, ความคงตัว ; Samp:ระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไร้เสถียรภาพมาเป็นเวลาช้านาน
 28. คลอน : (V) ; shake from side to side ; Related:stagger, be unsteady ; Syn:โยก, สั่น, ไหว ; Ant:มั่นคง, แข็งแรง ; Def:ไม่มั่นคง ; Samp:สาเต้นท์ทั้ง 4 ด้านคลอนไปตามแรงลม
 29. ง่อนแง่น : (V) ; be rickety ; Related:be unstable, be shaky, be unsteady ; Syn:คลอนแคลน, สั่นคลอน ; Ant:มั่นคง, แน่น, แข็งแรง ; Samp:ระวังสะพานไม้ข้างหน้าให้ดีเพราะมันง่อนแง่นเก่ามากเต็มทีแล้ว
 30. คลอนแคลน : (V) ; be unstable ; Related:be unsteady, be infirm ; Syn:ง่อนแง่น, สั่นคลอน ; Ant:หนักแน่น, มั่นคง ; Def:ไม่มั่นคง ; Samp:เสถียรภาพของรัฐบาลกำลังคลอนแคลน
 31. ง่อนแง่น : (V) ; be unstable ; Related:be unsteady, be changeable, be variable ; Syn:คลอนแคลน, กระท่อนกระแท่น, ไม่มั่นคง, สั่นคลอน ; Ant:มั่นคง, แข็งแรง ; Samp:ในที่สุดทหารจะเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลจะต้องง่อนแง่นอย่างแน่นอน
 32. โงน : (V) ; totter ; Related:be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt ; Syn:โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน ; Ant:มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง ; Def:จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก ; Samp:ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น
 33. โงนเงน : (V) ; totter ; Related:be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway ; Syn:โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ ; Ant:มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง ; Def:เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา ; Samp:เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ
 34. สั่น : (V) ; totter ; Related:stagger, be unsteady, sway, reel ; Syn:โยก, คลอน ; Ant:มั่นคง, แข็งแรง ; Def:ไม่มั่นคง
 35. สั่นคลอน : (V) ; be unstable ; Related:be unsteady, be infirm, be shaky, be insecure, become loose, shake, waver ; Syn:ง่อนแง่น, คลอนแคลน ; Def:ไม่มั่นคง ; Samp:ชีวิตสมรสจะเริ่มสั่นคลอนในวัยกลางคน
 36. โอนเอน : (V) ; sway ; Related:be unsteady, be capricious ; Ant:มั่นคง ; Def:เอนไปเอนมา, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน ; Samp:ศาลาแห่งนี้จะยุบพังลงได้ในทันที เสาใหญ่สี่ต้นบิดเอี๊ยดโอนเอนอย่างน่ากลัว
 37. [1-37]

(0.0896 sec)