จับภาพเคลื่อนไหวหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย XVidcap

Topic: 
 

จับภาพเคลื่อนไหวหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย XVidcap - การจับภาพเคลื่อนไหวจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นที่นิยมใช้กับงานในหลายๆเรื่องแล้วแต่จะนำไปประยุกต์ใช้งานกันตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะทำขึ้นเองใช้เอง หรือทำเพื่อการค้า (CD Training) หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ปัจจุบันวิธีการนำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็เริ่มเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ...


ผู้บุกเบิกโปรแกรมประเภทจับหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงแรกๆเท่าที่จำได้คือ Lotus Screencam
[Linux Tip & Trick]

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.