ธรรมะ: ปกิณกะ

 

วันนี้ไปทำบุญมา ได้ธรรมะว่า
เมื่อเราทำกุศลใหญ่ เราต้องนอบน้อมถ่อมตนให้มากตาม ไม่งั้นจะเป็นทางเสื่อม
สำนวนในเรื่องนี้ได้แก่

  • เราต้องทำยอดเขาที่เราเหยียบอยู่ ให้เป็นตีนเขา เพื่อเราจะก้าวต่อไป (ไม่เย่อหยิ่งว่าเราดีแล้ว เก่งแล้ว)
  • จุดที่เส้นกราฟมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกอย่างมากที่สุด คือจุดต่ำสุด ในทางตรงกันข้ามจุดที่เส้นกราฟมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างมากที่สุด คือจุดสูงสุด (จริง ๆ ข้อนี้ท่านอธิบายเป็นคณิตศาสตร์แคลคูลัส คือเรื่อง differentiate แต่จำศัพท์แคลคูลัสไม่ได้แล้ว เลยอธิบายแบบง่าย ๆ แทน)
  • เวลาซักผ้า ให้ดูตรงที่สกปรก อย่าไปดูที่สะอาด

เมื่อเข้าถึงจิตว่างแล้ว งานที่ต้องทำต่อคือเจริญสติให้เต็มภูมิ
สำนวนในเรื่องนี้คือ

  • เมื่อปราบโจรหมดแล้ว ต้องวางเวรยามให้เรียบร้อย เมืองที่ไม่มียามไม่มีตำรวจ ใช้ไม่ได้
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.