ธรรมะ: ปกิณกะ

 
  • สำนวนบู๊ลิ้ม สุราเชื้อเชิญไม่ดื่ม ชอบดื่มแต่สุราจับกรอก แปลว่า ยามที่มีผู้แนะนำให้ปฏิบัติธรรม แต่เรากลับไม่สนใจ ต้องรอให้ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มาบังคับ จึงค่อยสนใจธรรมะ ถึงตอนนั้นมันสายไปเสียแล้ว ความว่องไวทางจิตมันไม่มีเหลือเสียแล้ว
  • การทำบุญด้วยยา อย่าไปคิดแบบท้อใจ ว่ายาจะหมดอายุก่อนพระฉันหมด แต่ให้คิดอย่างดีใจว่า ขอให้ยาที่เราถวายหมดอายุไปโดยไม่จำเป็นต้องมีพระมาฉัน (ดีใจเนื่องจากพระมีสุขภาพดี จึงไม่ต้องฉันยา)
  • จงอย่าเป็น Operator แต่จงเป็น Observer
  • จงแสวงหาจิตที่เปรียบเสมือนท่อน้ำที่ไม่เก็บกักน้ำไว้ ไม่ว่าน้ำดีหรือน้ำเสีย มันก็ผ่านไปเฉย ๆ ... อย่าเป็นฟองน้ำ จงเป็นท่อน้ำ
  • พระอริยเจ้า แม้เป็นมนุษย์ ย่อมมีญาณที่ลึกซึ้งกว้างไกลว่าปุถุชน ที่แม้เป็นเทพ
  • ปัจจเวกขณญาณ (ญาณที่พิจารณาทบทวนผล) ทำให้มันนาน ๆ ยิ่งนานยิ่งดี อย่าเชื่อง่าย ไม่งั้นถูกหลอก
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.