ธรรมะ: ปกิณกะ

 

พระอาจารย์ท่านที่ ๑

  • สติเป็นตัวฟอกจิตให้ผ่องใส เป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า
  • การปล่อยวางเกิดขึ้นได้เมื่อ
    • คนแรก เจริญสติให้มาก
    • คนที่ ๒ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาก
    • คนที่ ๓ ระลึกถึงศรัทธาและจาคะให้มาก

พระอาจารย์ท่านที่ ๒

  • อย่ามัวแต่ท้อว่าไม่เกิดสมาธิ เครื่องมือนำไปพระนิพพานมีตั้งหลายอย่าง สมาธิเป็นเพียงเครื่องมืออันเดียวในหลายร้อยวิธี เจริญสติให้มากแล้วจะดีเอง
  • เมื่อถ่ายทอดพลังแห่งความดีให้แก่ผู้อื่นบ่อย ๆ จะเกิดการถ่ายไหลเข้ามาของความดีที่ละเอียดกว่าเข้ามาแทน
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.