สุขภาพ: บันทึกชื่อผลเลือด

 

ขออนุญาตบันทึกชื่อผลเลือดคร่าว ๆ ไว้หน่อยครับ

FBS (Fasting Blood Sugar)
น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร (70-110)

ลูกใต้ใบ ใช้ลดน้ำตาล ถ้าใช้เป็นแบบแคปซูล สูตรคือ เดือนแรกเช้า-กลางวัน-เย็น เดือนที่สองเช้า-เย็น เดือนที่สามกลางวันอย่างเดียว

BUN (Blood Urea Nitrogen)
บอกปริมาณการดื่มน้ำ (4.7-23.3)
Creatinine
บอกปริมาณการกินเนื้อสัตว์ (0.5-1.5) ควรน้อย - ลดเนื้อสัตว์
Cholesteral
ไขมันในเลือดรวม (150-200) ควรเป็นค่าเฉลี่ย
Triglyceride
บอกปริมาณการกินแป้ง ของหวาน (30-160) ควรน้อย
HDL (High density lipoprotein)
ไขมันดี (35-65) ควรมาก - ออกกำลังกาย
LDL (Low density lipoprotein)
ไขมันเสีย (<250) ควรน้อย

สูตรคือ เอา Triglyceride หาร HDL ควรน้อยกว่า 2 ถ้าค่ามากจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน

Uric Acid
เสี่ยงต่อโรคเกาต์ (3-8) ควรน้อย
SGOT (Serum Glutamic Oxalavetic Transaminase)
บอกปริมาณของเสียในตับ (0-37) ควรน้อย
SGPT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase)
บอกปริมาณน้ำมันในตับ (0-40) ควรน้อย

จดเท่าที่จำได้ครับ ผิด ตก ยก เว้น

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.