ธรรมะ: ปกิณกะ

 

บันทึกกันลืม
ให้กำหนดไว้ในใจ เปรียบจิตให้เป็นสายยาง ตรวจดูให้สม่ำเสมอว่ายังมีอะไรคั่งค้างอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็ให้รีบปล่อยออกไป
ทำให้ต่อเนื่องอยู่เรื่อย ๆ

  • ประสิทธิภาพในการปล่อยออก ขึ้นกับกำลังของทาน ว่าได้ทำสม่ำเสมอหรือไม่
  • การข้ามพ้นความลังเลสงสัยในการปฏิบัติ ขึ้นกับกำลังของศีล ว่าบริสุทธิ์หรือไม่
  • กำหนดได้นานเท่าไหร่ ขึ้นกับกำลังของสมาธิ
  • เมื่อหลุดแล้ว สามารถดึงกลับมาได้บ่อยแค่ไหน ขึ้นกับกำลังของความเพียร
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.