ธรรมะ: ปกิณกะ

 

บันทึกกันลืม

  • พุทธานุสสติขั้นอุกฤษฏ์ คือการน้อมอาราธนาเอาดวงพระหฤทัยอันเข้มแข็งขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า วันที่พระองค์ตัดสินพระทัยประทับนั่ง ณ รัตนบัลลังก์ที่โคนไม้ศรีมหาโพธิ์ในวันก่อนตรัสรู้ น้อมมาใส่จิตของเรา เพื่อให้เราเข้มแข็งห้าวหาญในการต่อสู้กับกิเลสและความท้อแท้ในทุกรูปแบบ
  • หายใจเข้านับหนึ่ง หาจใจออกเคลียร์ วนสามรอบ ต่อด้วยสอง สาม สี่ ... ไปเรื่อย ๆ
    คำว่าเคลียร์ อาจเปลี่ยนเป็นคำอื่นที่ใจเห็นว่าปล่อยวางได้มากที่สุด เช่น ทิ้ง ละ ตาย ฯลฯ
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.