ธรรมะ: ปกิณกะ

 
ถามว่าทำสมาธิแล้วเครียด เพราะจิตสงบยาก ต้องวางจิตอย่างไร
เครียดเพราะหย่อนความเพียร
ในสติปัฏฐาน มีความเพียรเป็นตัวตั้งต้น คือ อาตาปี
ในโพชฌงค์ ก็มีความเพียรในการกำจัดสิ่งไม่ดี และเพียรหาสิ่งดีเข้ามา
เราเครียดเพราะเราหย่อนตัวเพียร ให้ทำจิตว่า คนขยันถูบ้าน ย่อมไม่กลัวบ้านสกปรก
ความเพียรให้ทำที่กายจะได้ผลดีที่สุด มันจะลามไปที่จิตเอง ถ้าเริ่มที่จิตแล้วมันหลง ทำให้เครียด
เมื่อสนทนาถึงการอุทิศส่วนกุศล กังวลใจว่ากุศลของเราไม่พอที่จะอุทิศ
พอ ... วันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำงาน แต่ทำไมยังมีเงินกินข้าว ... พอ
ถามว่าทำไมบางครั้ง ผีถึงไม่ยอมรับบุญที่อุทิศให้
ผัวเมียงอนกัน เวลาให้เงิน ไม่ยอมรับกันหรอก ทางแก้คือทำยังไงให้เลิกงอนกันได้ก่อน ถ้าหายงอนเมื่อไหร่ ก็รับกันได้สบาย
เรื่องมีเทคนิกคือ ถ้าจิตพอสัมผัสได้ ถ้าผีมาให้ทำสี่อย่าง คือ ๑. อุทิศกุศลให้ ๒. โมทนาบุญของเขา ๓. ยกโทษให้เขา ๔. ขอให้เขายกโทษให้
เหมือนกับว่า ถ้าเจอเขมรอพยพ ถามเลยว่าจะเอามาม่าไหม ไม่ต้องไปรู้มากว่า เขาเข้าเมืองถูกกฎหมายหรือเปล่า
การให้ด้วยเมตตาเป็นการให้ที่ถาวร การใช้เดชเป็นเรื่องที่ไม่ยั่งยืน
เมื่อสนทนาถึงการเจริญประคำมือ กังวลใจว่าทำในที่สาธารณะยาก กลัวคนอื่นเห็น
ไม่ต้องใช้ประคำก็ได้ เอามือประกบเข้าหากันเหมือนไหว้ โดยเอามือลงต่ำก็ได้ เอานิ้วก้อยกระทบกันภาวนาว่า อิ
เอานิ้วนางกระทบกันภาวนาว่า กะ
ขาไปคือ ก้อย-นาง-กลาง-ชี้ อิ-กะ-วิ-ติ
ขากลับคือ ชี้-กลาง-นาง-ก้อย โล-กะ-วิ-ทู
วิธีนี้จะได้ทั้งสติและสมาธิ ปราณซ้ายและขวาจะเชื่อมกันเป็นวงกลม ทำมาก ๆ แล้วจะแจ้งโลก
เมื่อสนทนาถึงการใช้คอมพิวเตอร์มาก ทำให้เป็นพังผืดที่มือ
ใช้ท่าดัดตน (เอารูปจาก bloggang.com ถ้าไม่สะดวกไม่ต้องคุกเข่าก็ได้)

ท่านี้เป็นการเปิดกองลมทั้งกาย (เหมาะกับนักคอมพิวเตอร์มาก)
เมื่อสนทนาถึงท่านท้าวจตุคามรามเทพ
ช่วงนี้พระศาสนามีภัย เทวดาเขาก็มาช่วยกัน
เป็นธรรมดาของสาวกในพุทธศาสนา ที่เมื่อบรรลุธรรมดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานแล้วจะไม่กลับมาพยุงพระศาสนาอีก
ศาสนาของสมเด็จพระพุทธโคดมพุทธเจ้า มีอายุ ๕,๐๐๐ ปี ในขณะที่อายุขัยมนุษย์เพียงแค่ ๑๐๐ ปี
ศาสนาของสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรยพุทธเจ้า มีอายุเพียงแค่ ๘,๐๐๐ ปี ในขณะที่อายุขัยมนุษย์ยาวนานถึง ๘๐,๐๐๐ ปี
จะเห็นว่าสัดส่วนต่างกันมากเหลือเกิน ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่เทวดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย จะเข้ามาช่วยพยุงพระศาสนา
...
พระที่เจริญกรรมฐาน ต้องสัมผัสได้ทุกองค์
พระที่ดูถูกเทวดา ถ้าหากศีลบริสุทธิ์ ถ้าบังเอิญตายไปเป็นเทวดา เทวดาเขาจะไม่คบ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ไปหรอกสวรรค์น่ะ
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.