drupal theme : basett

Topic: 
 

basett

ธีมนี้เกิดจากปัญหาลิขสิทธิ์ของธีมใน Drupal Themes ว่าส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์ในทำนองว่า เราต้องบอกว่าธีมนี้มาจากไหน และต้องโยงเครดิตไปหาผู้พัฒนา ซึ่งบางทีเราแก้ธีมเสียจนแทบไม่มีเค้าเดิม อีกประการหนึ่งคือ ธีมที่เป็นที่นิยม มักมีการดัดแปลงมาจาก cms อันอื่น (เช่น Wordpress) จึงทำให้ชื่อสไตล์ไม่คล้องกับธีมของ drupal เอง ทำให้งง

จึงเป็นเหตุให้พัฒนาธีมแบบง่าย ๆ สำหรับเป็นฐานที่จะพัฒนาต่อยอดออกไป โดยที่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องลิขสิทธิ์เดิมอีกต่อไป เพราะเอาต้นแบบมาจาก bulemarine แต่ตัดส่วนของ <table> ทิ้งไป ใช้แท็ก <div> เข้ามาแทน

เนื่องจากทำใหม่ทั้งหมด จึงทำให้รูปนำหน้าแท็ก (เลียนแบบจากธีม k2) ไม่สวยเหมือนมืออาชีพ แต่ก็พอถูไถน่ะ ใครอยากสวยก็แก้ไขเอาตามใจชอบ

ธีมนี้ยังไม่ใช่ธีมสำเร็จรูปที่ใช้ได้เลย เพราะยังขาดเรื่องแก้สีพื่นหลังล้น แต่จุดประสงค์ของการพัฒนาคือ จะเอาไปทำเป็นธีมต้นแบบ จึงหยุดเรื่องสีพื้นหลังไว้แค่นี้

Download basett (2006-09-12)

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.