2.เริ่มเขียน

 

2.1 สคริปต์ Hello World

สมมุติตั้งชื่อสคริปต์ว่า hello.sh

$ vi hello.sh
#!/bin/bash          
echo Hello World
:wq

อย่าลืมเปลี่ยนสถานะเพื่อให้สคริปต์สามารถรันได้

$ chmod 755 hello.sh

เริ่มรัน

$ ./hello.sh
Hello World

เรียบร้อยแล้ว

บรรทัดแรก เรียกว่า hash-bang เป็นการบอกให้เชลล์รู้ว่า โค๊ดที่เราเขียนนี้จะถูกประมวลผลด้วยโปรแกรมอะไร ในที่นี้คือ /bin/bash
บรรทัดที่สอง เป็นการสั่งให้พิมพ์ Hello World ออกทางจอภาพ

2.2 สคริปต์สำหรับสำรองข้อมูล

จากตัวอย่างข้างบน ผมเขียนอธิบายโดยละเอียดโดยใช้เอดิเตอร์ vi แต่เพื่อให้กระชับเข้า จะขอละเลยการใช้เอดิเตอร์ โดยจะเขียนเฉพาะโค๊ดอย่างเดียวครับ

#!/bin/bash          
tar -cvzf /tmp/my-backup.tgz /home/USER/

บรรทัดที่สองให้เปลี่ยนคำว่า USER เป็นชื่อเรา
เป็นการสั่งให้ใช้คำสั่ง tar ทำการสำรองข้อมูลพร้อมบีบอัดข้อมูลในไดเรคทอรี่ของบ้านเราไปสู่ไฟล์ชื่อ /tmp/my-backup.tgz

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.