บันทึก: ปกิณกะ

 

ขอให้ท่านทั้งหลาย จงมีความสุข ภายใต้ร่มเงาแห่งผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ท่านพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย