samba: 3.0.27a กับ Win98

Topic: 
 

ช่วงนี้ใครอัปเกรด samba บน lenny หรือ sid ถ้ายังมีลูกข่ายเป็น Win9X ต้องเพิ่มพารามิเตอร์ ในส่วน [global]

...
   lanman auth = yes
...

แล้วก็อย่าลืมเริ่ม samba ใหม่ด้วย
$ sudo /etc/init.d/samba restart
ไม่งั้นล๊อกอินไม่เข้า

ถ้าแก้แล้วยังล๊อกไม่เข้าอีก อาจต้องเพิ่มผู้ใช้ของ samba ใหม่ (เพราะข้อมูลเดิมอาจถูกเขียนทับไปแล้ว)
$ sudo smbpasswd -a USER

อ้างอิง
Debian Bug report logs - #456977
samba: Windows 98/Me client with an existing user (good password) ask for a password to access IPC$

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.