drupal5: บันทึกการย้ายจาก Mysql เป็น PostgreSQL

 

ต้องการใช้ฐานข้อมูล postgresql เพราะงานส่วนใหญ่ลงใน postgresql
ตอนศึกษา Drupal เลือก mysql เพราะหลายมอดูลใช้กับ postgresql ไม่ได้ เลยใช้ mysql มาเรื่อย
ตอนนี้ต้องการเปลี่ยนกลับแล้ว เลยศึกษาวิธีโอนข้อมูลเตรียมไว้

เที่ยวนี้ต้องทำด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ เพราะลองค้นจากกูเกิลแล้ว สคริปต์ต่าง ๆ ที่ค้นได้ ส่วนใหญ่จะเขียนด้วย perl และล้าสมัยหมดแล้ว รันแล้วเกิดข้อผิดพลาดทุกอัน

บันทึกการย้ายฐานข้อมูล Drupal รุ่น 5.6 จาก MySQL-5.0.32 มาเป็น PostgreSQL-8.1.11 บนเดเบียน Etch

 1. คัดลอกไดเรกทอรี่เก่ามายังอันใหม่ทั้งหมด
  $ cd /var/www/
  $ cp -xa drupal newdrupal
 2. ปรับตั้ง drupal ของไดเรกทอรี่ใหม่ ให้เป็นฐานข้อมูลใหม่
  $ cd newdrupal
  $ vi sites/default/setting.php
  ...
  //$db_url = 'mysql://myuser:mypassword@localhost/drupal-mysql';
  $db_url = 'pgsql://pguser:pgpassword@localhost/newdrupal-pgsql';
  ...
 3. ดิดตั้งโดยเข้าไปที่ URL: http://www.example.com/install.php ติดตั้งพร้อมเพิ่มผู้ใช้คือ admin ให้เรียบร้อย
 4. ดูใน drupal เก่า ว่าเปิดใช้มอดูลอะไรบ้าง ก็ให้เปิดใช้ให้เหมือนเดิม ทั้งนี้เพื่อให้ Drupal สร้างตารางขึ้นมารองรับการโอน โดยใช้ URL: admin/build/modules เลือกกาทุกมอดูล
 5. ล้างข้อมูลในตารางทั้งหมด แต่ไม่ต้องลบตาราง (งานนี้ลบด้วยมือ โดยใช้ phppgadmin ประมาณสัก 10 ตารางเห็นจะได้
 6. นำข้อมูลจากฐานข้อมูลเก่ามา โดยใช้ mysqldump
  $ mysqldump -c -t --skip-opt -u myuser -p drupal-mysql > mydrupal.sql
  -c คือ complete insert เพื่อให้เหมาะกับการนำเข้าไปยัง postgresql
  -t คือ --no-create-info ไม่ต้องเขียนการสร้างตารางใหม่
  --skip-opt คือไม่ต้องเขียนการล๊อกตาราง
 7. ปรับแต่งข้อมูลให้เหมาะกับ postgresql โดยการลบ backquote (`) ทิ้ง
  $ vi mydrupal.sql
  :1,$ s/`//g
  :wq
 8. ถึงตรงนี้อาจนำเข้าข้อมูลได้แล้ว แต่จะมีข้อผิดพลาดจากโค๊ดของ Drupal ตรงตาราง node_revision หน่อยนึง ตรงสดมถ์ log ที่ mysql ยอมให้เป็น NULL แต่ postgresql ไม่ยอม
  ต้องไปแก้ตาราง node_revision สดมถ์ log ให้เป็น NULL ได้
  งานนี้ทำผ่าน phppgadmin
 9. นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ โดยใช้ psql
  $ psql -f mydrupal.sql -U pguser newdrupal-pgsql
 10. เข้าไซต์ใหม่ แล้วอัปเดตครั้งนึง ถ้ายังมีรายงานข้อผิดพลาด อาจต้องไปลบ Constraints ของตาราง locales_source ออก (ตรงนี้ลืมจดชื่อ Constraints) โดยใช้ phppgadmin

เสร็จแล้ว

แต่หากยังมีข้อผิดพลาดแบบเล็กน้อย เราอาจเริ่มสร้างตารางใหม่ทั้งหมดผ่าน pg_dump ได้ คือ

 • ดัมป์ข้อมูลแบบสั่งให้สร้างตารางใหม่ทั้งหมด
  $ pg_dump -c -U pguser newdrupal-pgsql > newpg.sql
  -c ให้สร้างคำสั่งสร้างตารางด้วย
 • นำเข้าข้อมูลอีกครั้ง
  $ psql -f newpg.sql -U pguser newdrupal-pgsql

เสร็จแล้ว

update 51-01-22
ยังไม่เสร็จจริง พอตรวจจริงแล้วเกิดข้อผิดพลาดคือ postgresql ไม่ยอมปรับค่า sequence ให้ตามจริง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ต้องมานั่งปรับประโยคใน newpg.sql ให้เลข sequence เป็นตัวเลขล่าสุด ต้องทำสักประมาณ 20 ตาราง
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่ม (นับตั้งแต่ผ่านขั้นตอนก่อนหน้านี้มาแล้ว) คือ

 1. สั่งดัมป์จาก postgresql โดยให้มีคำสั่งสร้างตารางด้วย
  $ pg_dump -c -U pguser newdrupal-pgsql > newpg.sql
 2. แก้ไขข้อมูล sql โดยเอาแต่ส่วนหัว ตัดส่วน INSERT ทิ้งไป คือดูตั้งแต่คำสั่ง COPY ... เป็นต้นไป
  $ vi newpg.sql
  /COPY
  dG
  :wq
 3. ไล่ดูว่าตารางไหนมีฟีลด์ที่เป็น SERIAL ให้ดูค่าที่มากที่สุดของฟีลด์นั้น แล้วนำไปปรับแก้ในข้อมูล sql
  เช่นสมมุติว่า ตาราง accesslog มีฟีลด์ที่เป็น SERIAL คือ aid โดยมีค่าที่มากที่สุดเป็น 12345 (ดูจาก phppgadmin) ก็ให้ไปปรับแก้ประโยค sql ตรงส่วนปรับ sequence ให้เป็นตัวเลขนี้ด้วย เช่น
  $ vi pgnew.sql
  ...
  SELECT pg_catalog.setval(pg_catalog.pg_get_serial_sequence('accesslog', 'aid'), 12345, true);
  ...

  ทำให้ครบทุกตารางที่มีฟิลด์เป็น SERIAL

 4. นำเข้าข้อมูลจาก sql ของ postgresql ที่เพิ่งปรับแก้เมื่อสักครู่ เพื่อนำไปสร้างตาราง
  $ psql -f newpg.sql -U pguser newdrupal-pgsql
 5. นำเข้าข้อมูลจาก sql ของ mysql ที่ได้จากคราวก่อน เพื่อนำไปเป็นข้อมูล
  $ psql -f mydrupal.sql -U pguser newdrupal-pgsql

เสร็จจริง ๆ แล้ว

ยุ่งเป็นลิงถุง สงสัยเที่ยวหน้าทำเป็นสคริปต์ดูจากข้อมูลดัมป์ของ mysql แล้วโยนไปสร้างสดที่ postgresql เลยดีกว่า

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.