ธรรมะ: ปกิณกะ

 

มีคนถามหลวงพ่อจำเนียรว่าทำไมจึงมีปัญญามาก
ท่านตอบว่า เพราะท่านมีธรรมะ ๔ ประการดังนี้

  1. ทำตามหน้าที่ อย่าทำด้วยความอยาก การกระทำด้วยความชอบหรือไม่ชอบ ทำให้ปัญญาหายไปอย่างน้อยครึ่งนึง
  2. ยอมรับความจริง จงอย่าหนีความจริง การหนีความจริงทำให้จิตอ่อนแอลง เหมือนการปิดตาไปข้างหนึ่ง ทำให้การตัดสินใจผิดพลาด จงอย่ากลบเศษแก้วไว้ด้วยขี้เถ้า
  3. ยอมให้เป็นไป เรื่องที่เราคุมไม่ได้จงปล่อยให้เป็นไป ทำแค่เพียงรับรู้แล้วปล่อยให้เป็นไป อย่าไปกลุ้มกับเรื่องที่เราคุมไม่ได้ เอาเวลามาใช้กับเรื่องที่เราคุมได้ดีกว่า
  4. แก้ไขทุกเมื่อ จงตั้งตนไว้ว่าเราเป็นผู้ศึกษา เรียนรู้ แก้ไข และพัฒนา เมื่อเจอปัญหาแล้วจะไม่เครียด อย่าตั้งตนเป็นผู้เสพเสวยสุข เวลาเจอปํญหาแล้วจะจมทุกข์ เป็นแม่ทัพที่ดีควรเลือกชัยภูมิที่ดี การจะเดินจิตให้ไร้ทุกข์ ควรเลือกชัยภูมิให้จิต ตั้งจิตไว้ว่าเราเป็นผู้ศึกษา ไม่ใช่ผู้เสพสุข
    • ความผิดพลาดเป็นครู มิใช่ตราบาป
    • ในโลกนี้ ไม่มีป้าย "ห้ามคนหกล้มเดิน"
    • คนซักผ้า ไม่นั่งร้องไห้เมื่อเห็นรอยเปื้อน
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.