บันทึกแก้ไข sid บูตไม่ขึ้น

Topic: 
 

เนื่องจากปัญหา initramfs ไม่ยอมสร้างไฟล์ initrd.img ทำให้ dpkg ค้างบูตไม่ได้

บูตด้วยแผ่นติดตั้ง netinst ของ lenny
ทำตามขั้นตอนไปเรื่อย ๆ จนถึงขั้นแบ่งพาร์ติชั่นดิสก์ แล้วจึงออกสู่เชลล์ busybox

เนื่องจากเชลล์ busybox ไม่ฉลาดเหมือน bash จึงต้องใส่พารามิเตอร์ตามลำดับ

# mount /dev/hda5 /mnt -t ext3
# mount sysfs /mnt/sys -t sysfs
# mount proc /mnt/proc -t proc
# mount tmpfs /mnt/tmp -t tmpfs
# chroot /mnt /bin/bash

ตอนนี้เราย้าย root มาที่เครื่องที่ต้องการซ่อมแล้ว (ขอแทนเครื่องหมายพร้อมด้วย $#)
หากต้องมีการแก้ไขเนื้อไฟล์

$# TERM=linux
$# vi XXXX.XXX

แก้ไขงานตามความจำเป็น

$# dpkg --reconfigure -a
$# aptitude -f install
$# exit

เสร็จแล้ว บูตเครื่องใหม่ได้เลย

# reboot
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.