บันทึกย้ายเซิร์ฟเวอร์

Topic: 
 

บันทึกช่วยจำว่า
วันนี้ย้ายเซิร์ฟเวอร์จาก adsl ไปเป็น co-location
(แปลว่า log ต่าง ๆ ของวันนี้จะมั่ว - 520907)