ฟอนต์ DroidSansMono+Thai+Lao

 

คู่ขนาน http://groups.google.com/group/thai-linux-foss-devel/t/49e9e999c66d9d69

ลัดคิว #3
ทำฟอนต์ DroidSansMono เพิ่ม โดยทำทั้งภาษาไทยและลาว เสียดายที่ต้นฉบับไม่มีตัวหนา เลยทำแค่ตัวธรรมดาอย่างเดียว
ทำเป็นฟอนต์แบบ Monospace แท้ ๆ โดยใช้ต้นแบบตาราง Lookup จากฟอนต์ TlwgTypo

- รุ่นแรกยังไม่มี hint

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์ (ล่าสุดคือ 20100917)
* DroidSansMono-ttf.tar.gz

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส
* รุ่นแรก ยังไม่ได้ทำ hint : DroidSansMono-src-20100917.tar.gz

วิทยา

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.