drupal: ธีม tt-gl-unuse1

Topic: 
 

tt-gl-unuse1


จะทำธีมเลียนแบบธีม Garland ซึ่งเป็นธีมปริยายของ Drupal-5.0
แต่รุ่น 5.0 ดันออกเบต้ามาแล้ว เลยเก้ ๆ กัง ๆ ว่าจะออกมาใช้กับรุ่นเก่าหรือใหม่ดี
ธีมนี้ยังไม่เสร็จ สวยดี แต่ก็ช้ามาก เพราะอยากให้มันไหลได้ทุกคอลัมน์ เลยต้องใช้เทคนิก background: image เป็นเปอร์เซนต์ ทำให้การแสดงผลช้าสุด
อย่ากระนั้นเลย Freeze Code ดีกว่า เสียดายอันเก่า
อันใหม่จะแปลงธีมให้แสดงผลเร็วขึ้น แล้วใช้กับ Drupal 5.0 เลย
Download tt-gl-unuse1 (2006-11-01) *** ลองใช้กับ 4.7 (ยังไม่เสร็จ) ***

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.