บันทึก customize debian

 

update 50-07-07

ติดตั้งแพกเกจที่ใช้บ่อย
มี vim, less, screen
# aptitude install vim-full less screen
แก้ default shell
เดเบียนใช้ /bin/sh เป็น default shell
แต่ /bin/bash ใช้งานสะดวกกว่า
# usermod -s /bin/bash user1
แก้ default editor
เดเบียนใช้ nano เป็น default editor แต่เรานิยมใช้ vi
แก้ /etc/profile ให้มีตัวแปร EDITOR
# vi /etc/profile
...
EDITOR="/usr/bin/vi"
export EDITOR
...

ปรับปรุง: จาก debianclub.com: system-wide default editor
# update-alternatives --config editor
<<<--- เลือกหมายเลขหน้า vim

แก้ default vi
เดเบียนใช้ nvi เป็น default vi
แต่เราต้องการ syntax color เลยเปลี่ยนมาใช้ vim
# aptitude install vim-full
vim syntax color
ปกติ vim จะไม่ทำ syntax color
แก้ /etc/vim/vimrc.local
# vi /etc/vim/vimrc.local
...
syntax on
ถ้าต้องการใช้ sudo
แก้ไขไฟล์ /etc/sudoers ลบคอมเมนต์หน้าบรรทัดนี้
%sudo ALL=NOPASSWD: ALL

ถ้าเราชื่อ user1 ใช้คำสั่ง usermod แก้ให้เราอยู่ในกลุ่ม sudo ด้วย
# usermod -g sudo user1

ปรับตั้ง Proxy (ถ้าใช้พร๊อกซี่)
System -> Preference -> Network Proxy

แก้ไข wgetrc ให้ใช้งาน wget ผ่านพร๊อกซี่ได้
$ sudo vi /etc/wgetrc

...
http_proxy = http://proxy.example.com:8080/
ftp_proxy = http://proxy.example.com:8080/
...
ปรับตั้งภาษาไทย
System -> Preferenct -> Keyboard
TAB Layouts -> Add -> Thailand
TAB Layout Options -> Group Shift/Lock behavior -> Alt+Shift changes group.

ให้แสดงสถานะของภาษาบนพาเนล
คลิกขวาที่พาเนล Add to Panel -> Keyboard Indicator -> Add

ติดตั้ง libthai
$ sudo aptitude install libthai0

ติดตั้งฟอนต์ไทย
$ sudo aptitude install ttf-thai-tlwg otf-thai-tlwg

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.