hinting

Topic: 
 

เอาฟอนต์นรสีห์จาก ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting

แทบไม่เปลี่ยนลายเส้นเลย คงรูปเดิมให้มากที่สุด แปลงแต่จุด เพื่อให้เหมาะกับการทำ hinting

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์ (20100625)

Topic: 
 

เอาลายเส้นจาก Waree Sans มาทำเป็น Monospace แต่ทำเป็นแบบไม่ใช่ความกว้างคงที่แท้ ๆ คือสระและวรรณยุกต์ทำเป็นแบบความกว้างเป็นศูนย์ เพื่อให้ใช้งานกับ Openoffice.org ได้

ทำแล้วดูแล้วยังไม่ค่อยสวย เพราะความกว้างฟอนต์อังกฤษเดิมแคบไป จึงทำให้สัดส่วนฟอนต์ไทยดูสูงชลูดไปหน่อย

ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(รุ่น 20090613)

ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

  Topic: 
   

  เอาภาษาไทยจากฟอนต์ DejaVu Serif Thai และภาษาอังกฤษจาก Bitstream Vera Serif มาทำใหม่ ให้ความสูงฟอนต์ไทยเท่ากับ Waree Sans

  ภาษาไทยดั้งเดิม เอาแบบมาจาก JS-Saksit (คล้าย Angsana New) จึงพยายามปรับให้หน้าตาออกมาระหว่าง JS-Saksit กับ Bitstream Vera Serif

  เนื่องจากเห็นเลขไทยของเก่าสวยมากอยู่แล้ว จึงต้องการคงลักษณะเดิมไว้ แต่มีปัญหาว่าลายเส้นมีความซับซ้อนและมีหลายความหนา hint ออกมาแล้วไม่สวย จึงแก้ปัญหาด้วยการ hint แบบไม่ลงจุด ดังนั้นฟอนต์ชุดนี้จะมี hinting แปลกแยกตรงเลขไทยจะดูนุ่มหน่อยครับ

  ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(รุ่น 20091124)

  Topic: 
   

  เอาฟอนต์ Waree - วารี จาก ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting

  ต้องขออภัยที่ต้องปรับความกว้างฟอนต์จากเดิม เพื่อให้เหมาะกับการทำ hinting ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้อย่างสนิท

  ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(รุ่น 20090603)

  ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

   Topic: 
    

   เอา Lomaputta - โลมาบุตร ซึ่งเอามาจากฟอนต์โลมาของ ltn: ThaiFonts-Scalable มาทำเรื่อง hinting

   ตอนทำ hinting จริง ๆ ต้องปรับลายเส้นจากเดิมเยอะเหมือนกัน

   ดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์(20100602)

   ดาวน์โหลดไฟล์ซอร์ส

   Pages

   Subscribe to RSS - hinting
    

   Syndicate

   Subscribe to Syndicate

   Who's online

   There are currently 0 users online.