Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: flat , then flat, flats, flatten, flatter, flattery, flatly, aflat .

Thai-Eng Lexitron Dict : flat, 77 found, display 1-50
 1. บี้ : (ADJ) ; flat ; Related:snub ; Syn:แบน ; Def:ที่มีลักษณะแฟบผิดปกติ ; Samp:ฉันชอบจมูกบี้ของเธอทำให้หน้าเธอน่ารักเหมือนตุ๊กตา
 2. แบน : (ADJ) ; flat ; Related:level, even ; Syn:แฟบ ; Ant:นูน, พอง ; Samp:กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
 3. แผ่ : (ADV) ; flat ; Syn:แบ ; Def:อย่างมีลักษณะแบนราบหรือกระจายออกไป ; Samp:เขานอนแผ่กลางบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อน
 4. แฟบ : (ADJ) ; flat ; Related:flattened, deflated (as a motor car tyre) ; Syn:ยุบ ; Ant:พอง ; Def:ที่แบนเข้าไป, ที่ยุบลงไป ; Samp:เขาเดินไปดูยางแฟบที่ล้อหลัง แล้วสบถออกมาด่าคนที่แกล้ง
 5. แฟลต : (N) ; flat ; Def:ห้องชุด ประกอบด้วยห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องน้ำ พร้อมอยู่ในชั้นเดียวกัน และรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ สำหรับอยู่อาศัย หรือให้เช่า ; Samp:นับตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่แฟลตนี้ เขารู้สึกว่าชีวิตจิตใจมันแห้งแล้งยังไงชอบกลอยู่ ; Unit:หน่วย, หลัง, อาคาร
 6. ระนาบ : (ADJ) ; flat ; Related:level ; Syn:ราบ, แบนเรียบ ; Def:ที่แบนเรียบ (ใช้แก่ผิว)
 7. ราบ : (ADJ) ; flat ; Related:level, plain, smooth ; Syn:เสมอ, เรียบ ; Def:เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ ; Samp:พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ ; Unit:นูน, ขรุขระ
 8. กระแหล่ง : (N) ; flat-steeled bells ; Def:วัตถุคล้ายกระดิ่ง แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนทำด้วยเหล็ก ใช้แขวนคอม้า โค กระบือ ; Samp:วัวตัวนี้ไม่มีกระแหล่งห้อยคอ ; Unit:ใบ, ลูก
 9. จอแบน : (N) ; flat screen ; Ant:จอโค้ง ; Def:หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา ; Samp:บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน ; Unit:จอ
 10. จอแบน : (N) ; flat screen ; Ant:จอโค้ง ; Def:หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา ; Samp:บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน ; Unit:จอ
 11. จอแบน : (N) ; flat screen ; Ant:จอโค้ง ; Def:หน้าจอที่มีพื้นผิวแบนราบไม่นูนออกมา ; Samp:บริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด ดำเนินนโยบายทำตลาดอีพีซี คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับจอแบน ; Unit:จอ
 12. นางเล็ด : (N) ; name of round and flat sweetmeat ; Related:Thai round and flat sweetmeat, Sweet round and flat sweetmeat ; Syn:ขนมนางเล็ด ; Def:ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแผ่เป็นแผ่นกลม ตากแห้ง ทอดน้ำมันให้พองแล้วโรยน้ำตาลเคี่ยว ; Samp:ชาวบ้านที่นี่มีรายได้จากการทำนางเล็ดพอเลี้ยงตัวเองได้ ; Unit:ชิ้น
 13. หน้าแว่น : (N) ; a flat piece of earth ; Related:a flat piece of dirt ; Def:ผิวดินที่กะเทาะเป็นแผ่นบาง
 14. บี้แบน : (ADJ) ; very flat ; Related:flatten ; Def:ที่แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ ; Samp:น้องหยิบรถบังคับที่บี้แบนเสียจนไม่เหลือเค้าเดิมขึ้นมาดูอย่างเสียดาย
 15. ขนมนางเล็ด : (N) ; name of a round and flat sweetmeat ; Def:ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวนึ่งแผ่เป็นแผ่นกลม ตากแห้ง ทอดน้ำมันให้พองแล้วโรยน้ำตาลเคี่ยว
 16. จมูกแบน : (V) ; have a flat nose ; Def:จมูกที่มีลักษณะแฟบลงไปกว่าปกติ ; Samp:นางแบบคนนี้จมูกแบน แต่ก็ดูสวยแบบเก๋ไก๋ดี
 17. เตียนโล่ง : (V) ; be flat ; Related:be smooth, be level, be even ; Syn:เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า ; Samp:เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน
 18. บาน : (CLAS) ; a numerical noun for some flat thing ; Def:ลักษณนามที่ใช้เรียกของที่เป็นแผ่นๆ ; Samp:ขโมยปีนเข้าบ้านโดยทุบทำลายหน้าต่างกระจก 1 บาน แต่ไม่มีทรัพย์สินใดสูญหาย
 19. แป้น 3 : (ADJ) ; round and flat ; Samp:เธอมีหน้าแป้นกลม
 20. แป้น 4 : (ADJ) ; round and flat ; Syn:กลม, แบน ; Def:กลมแบนอย่างลูกจัน ; Samp:ตอนเด็กๆ เธอเคยมีใบหน้าหน้าแป้นกลม แก้มยุ้ย
 21. แป้ว : (V) ; be flat ; Related:be flattened, be deflated ; Syn:เหี่ยว, ใจแป้ว ; Ant:พอง ; Def:มักใช้แก่ของที่มีลักษณะกลมๆ หรือพองๆ ; Samp:เมื่อได้ยินข่าวนั้นเข้า ใจเขาแป้วไปทันที
 22. แฟบ : (V) ; become flat ; Related:deflate ; Syn:ยุบ ; Ant:พอง ; Def:แบนเข้าไป, ฟุบหรือยุบลงไป ; Samp:เส้นเลือดแดงจะแฟบติดกับท่อนกระดูก หากรัดให้แน่นมากๆ
 23. ราบ : (ADV) ; (lie) flat ; Syn:เสมอ, เรียบ ; Def:เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ ; Samp:พอได้ยินเสียงปืนเขาจึงพุ่งตัว นอนราบลงกับพื้นทันที ; Unit:นูน, ขรุขระ
 24. พื้นราบ : (N) ; plain ; Related:flat ; Syn:พื้นที่ราบ ; Ant:เนิน ; Def:พื้นที่เรียบเสมอกันไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ ; Samp:ด้วยประสบการณ์นักปีนเขา จึงช่วยให้เขาลงมาจนถึงพื้นราบได้สำเร็จ
 25. ห้องชุด : (N) ; apartment ; Related:flat ; Syn:ห้องพัก, ห้องเช่า ; Def:ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล ; Samp:ห้องชุดในตึกหลังหนึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ; Unit:ห้อง
 26. ความราบ : (N) ; plane ; Related:flat, level, even, smoothness ; Syn:ความเรียบ, ความราบเรียบ ; Def:ความเรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
 27. แป : (ADJ) ; deformed ; Related:flat, ankylosed ; Syn:พิการ ; Def:เรียกมือที่พิการ นิ้วกำเข้าไม่ได้ว่า มือแป ; Samp:มือขวาของเขาโดนกระสุนจนพิการมือแปใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต
 28. ราบเรียบ : (ADJ) ; smooth ; Related:flat, even, level ; Def:ลักษณะที่ราบเสมอกัน ; Samp:ชายหนุ่มหันมาถามเธอด้วยน้ำเสียงราบเรียบ
 29. เกลี้ยง : (ADJ) ; smooth ; Related:flat and smooth, clean, level, even, flatten ; Syn:สะอาด, หมดจด ; Ant:ด่าง ; Samp:ส่วนต่างๆ ที่เปล่งปลั่งกลมกลึงพื้นผิวของพระวรกายที่เกลี้ยง เรียบและตึงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดรูปร่างและรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์
 30. นาบ : (V) ; press down ; Related:iron, flat ; Syn:ทาบ, ประคบ ; Def:เอาสิ่งที่มีความร้อนรีดหรือกดลงไป ; Samp:เขาจะนาบผมด้วยเตารีดร้อนๆ ทุกคนเลยต้องรีบห้ามกันใหญ่
 31. แนวราบ : (ADJ) ; horizontal ; Related:aligned, flat, parallel, straight ; Syn:แนวนอน, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว ; Ant:แนวตั้ง, แนวดิ่ง ; Def:แนวที่ตั้งฉากกับพื้นราบ ; Samp:ในปี ค.ศ. 1976 ได้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยพิสูจน์ปัญหาสี่สีของกราฟแนวราบได้เป็นผลสำเร็จ
 32. แผ้ว : (ADJ) ; glowing ; Related:shining, irradiate, clear, flat, clean ; Syn:สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์ ; Ant:เศร้า, หมอง ; Def:ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว ; Samp:ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา
 33. ห้อง : (N) ; room ; Related:chamber, flat, apartment, set of rooms ; Def:ส่วนของเรือน หรือตึกเป็นต้นที่มีฝากั้นเป็นตอนๆ ; Samp:การทำงานในห้องแอร์ของสำนักงาน จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง และมีการเวียนหัวบ่อยๆ เพราะมีการหมุนเวียนอากาศเฉพาะแต่ในห้องแคบๆ เท่านั้น
 34. ก้นปอด : (N) ; lean buttocks ; Related:flat buttocks ; Syn:ก้นแฟบ ; Def:ก้นที่สอบเล็กผิดปกติ, ก้นที่ไม่ใคร่มีเนื้อ ; Samp:เด็กคนนี้มีพุงโต ก้นปอด
 35. ชั้นดาดฟ้า : (N) ; deck ; Related:roof-deck, flat top of a roof ; Syn:ดาดฟ้า ; Samp:ตึกนี้ถ้านับชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้าก็เป็น 5 ชั้น ; Unit:ชั้น
 36. ตีทอง : (V) ; beat gold into sheets ; Related:hammer a piece of gold, flat to make gold leaf ; Def:ตีแผ่ทองให้แบน ; Samp:ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ
 37. หน้าหัก : (N) ; face with a broken nose ; Related:flat face ; Def:หน้าซึ่งดั้งจมูกหักเข้าไป หรือต่ำมาก ; Samp:ใบหน้าของคนมีหลายลักษณะ อาทิ หน้ากลม หน้ายาว หน้าแบน หน้าหัก
 38. ด้ง : (N) ; shallow tray ; Related:large flat ; Syn:กระด้ง ; Unit:ใบ, ลูก
 39. ด้ง : (N) ; shallow tray ; Related:large flat ; Syn:กระด้ง ; Unit:ใบ, ลูก
 40. ตะเข็บ 2 : (N) ; Penaeopsis ; Related:kind of small and flat shrimp ; Syn:กุ้งตะเข็บ, กุ้งเล็ก ; Def:ชื่อกุ้งทะเลขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Penaeopsis วงศ์ Penaeidae ตัวแบน
 41. แพ่น : (V) ; strike with a heavy blow ; Related:hit, beat (especially with something flat) ; Syn:หวด, ฟาด, ตี ; Def:เอาสิ่งแบนๆ ตีลงด้วยกำลังแรง ; Samp:ถ้าแกไม่เงียบ ข้าจะเอาไม้แพ่นกบาลแกให้น่วมไปเลย
 42. เม่า 2 : (N) ; a shredded rice grain ; Related:green rice roasted and pound flat ; Syn:ข้าวเม่า ; Def:เรียกข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่จัดเอามาคั่วแล้วตำให้แบนว่า ข้าวเม่า
 43. เม้าเค้า : (N) ; a face like that of a chow dog ; Related:large, round and flat face ; Syn:ตะเม้าเค้า ; Def:ลักษณะหน้าที่งอกหัก
 44. ไม่มีชีวิตชีวา : (V) ; be lifeless ; Related:be dull, be listless, be sluggish, be lethargic, be flat ; Syn:เซื่องซึม, ซึมเศร้า, เหงาหงอย ; Ant:สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา ; Samp:ชาวบ้านที่มาต้อนรับนั้นดูซึมๆ ไม่มีชีวิตชีวาเท่าที่ควร
 45. โรตี : (N) ; kind of Indian food made of flour ; Related:southern flat bread ; Def:อาหารแขกชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลีนวดแล้วแผ่เป็นแผ่นทอดหรือปิ้ง
 46. ช่างประจบ : (V) ; flatter ; Related:cuury favour with, fawn over, adulate, toady ; Syn:ประจบประแจง, ประจบสอพลอ ; Samp:เธอมองดูลูกด้วยสายตาที่ทั้งขำและอยากทำโทษ แต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อนทุกที
 47. บี้แบน : (V) ; flatten ; Def:แบนจนผิดรูปผิดร่างเพราะถูกกดหรือทับ ; Samp:ขนมเบื้องบี้แบนหมดแล้ว เพราะเด็กน้อยนั่งชันเข่ากอดไว้ที่อก
 48. ประจบ 1 : (V) ; flatter ; Related:fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself ; Syn:ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋, เลียแข้ง ; Def:พูดหรือทำให้เขารักเขาชอบ ; Samp:ลูกคนเล็กชอบประจบพ่อแม่
 49. ประจ๋อประแจ๋ : (V) ; flatter ; Related:curry favour with, fawn on, toady, make up to ; Syn:ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ ; Samp:เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
 50. ป้อยอ : (V) ; flatter ; Related:fawn upon, lavish praise on ; Syn:เยินยอ ; Def:ยกย่องเยินยอจนเกินพอดี ; Samp:เมื่อมีฐานะและชื่อเสียง ใครๆ ก็เข้ามาป้อยอเขากันหลายคนอย่างหวังผล
 51. [1-50] | 51-77

(0.1448 sec)