Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: regular, Regular , then regular, regularity, regularly, regulars .

Thai-Eng Lexitron Dict : regular, 56 found, display 1-50
 1. เจ้าประจำ : (ADJ) ; regular ; Related:habitual ; Samp:แม่สั่งลูกสาวให้แวะซื้อขนมชั้นจากร้านเจ้าประจำแถวบางลำภู
 2. ประจำ 3 : (ADJ) ; regular ; Related:habitual, constant ; Def:ลูกค้าประจำ ขาประจำ
 3. สมประกอบ : (ADJ) ; regular ; Related:perfect, uncrippled ; Samp:เขาเป็นคนมีร่างกายสมประกอบ แต่จิตใจของเขาไม่สมประกอบ
 4. เจ้าประจำ : (N) ; regular customer ; Related:habitue ; Syn:ขาประจำ ; Samp:เธอเป็นเจ้าประจำคนหนึ่งที่เขียนจดหมายไปขอเพลงให้ใครต่อใคร
 5. ตัวตรง 2 : (N) ; regular script ; Related:non-italic character ; Syn:ตัวบรรจง ; Def:ตัวอักษรที่มีความตรงไม่เอนเบี้ยว ; Samp:แบบกำหนดให้ใช้ตัวตรงแทนตัวเอียงเหมือนกันหมด
 6. ลูกค้าประจำ : (N) ; regular customer ; Related:habitue ; Syn:ขาประจำ ; Def:ผู้ที่มาซื้อสินค้าบ่อยๆ หรือซื้อเป็นประจำ ; Samp:ลูกค้าประจำที่ร้านนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะดี ; Unit:คน
 7. อาหารประจำ : (N) ; regular meal ; Def:อาหารที่รับประทานประจำ ; Samp:อาหารประจำของคนไทยภาคกลาง คือ ผัก น้ำพริก และปลาทู
 8. ไถแปร : (V) ; plough in regular furrows for the second time ; Def:ไถพาดแนวไถดะ ; Samp:การเตรียมดินควรไถดะ 1 ครั้งและไถแปรเพื่อทำให้ดินแตกละเอียดพอสมควรอีก 2 ครั้ง
 9. ส่งส่วย : (V) ; make regular payments ; Related:pay tribute to ; Def:นำเอาส่วยไปชำระ, ส่งเครื่องบรรณาไปถวาย, จ่ายสินบนเป็นระยะเพื่อแลกความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ ; Samp:เมืองหนองบัวลุ่มภูอยู่ในฐานะพิเศษ ไม่ต้องส่งส่วยให้เวียงจันทน์
 10. กิจจะลักษณะ : (ADJ) ; formal ; Related:businesslike, systematic, seriously, official, regular, methodical ; Def:เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ ; Samp:ท่านต้องเขียนคำแถลงที่เป็นกิจจะลักษณะ
 11. ธรรมดา : (ADJ) ; ordinary ; Related:common, usual, regular ; Syn:สามัญ, ปกติ ; Samp:การถอดรองเท้าในบ้านเป็นสิ่งธรรมดาในประเทศไทย
 12. ธรรมดาๆ : (ADJ) ; ordinary ; Related:common, usual, regular ; Syn:สามัญ, ปกติ
 13. ปกติธรรมดา : (ADJ) ; normal ; Related:usual, common, ordinary, regular ; Syn:ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ ; Ant:ผิดปกติ ; Def:เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม ; Samp:การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว
 14. เป็นปกติ : (ADJ) ; normal ; Related:natural, usual, common, regular, ordinary, general ; Syn:ปกติ ; Def:ที่เป็นนิสัยตามธรรมดา, ที่เป็นอย่างเคย ; Samp:เด็กจะสร้างบุคลิกภาพที่เป็นปกติและถาวรขึ้นมา เมื่อเขาเริ่มเติบโตขึ้น
 15. ลูกค้า : (N) ; customer ; Related:client, shopper, purchaser, regular ; Syn:ผู้ซื้อ ; Ant:พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย ; Def:ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ ; Samp:อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน ; Unit:คน
 16. ธุดงควัตร : (N) ; ascetic practices ; Related:regular practices of a pilgrim, austerity practices ; Syn:ธุดงค์ ; Def:กิจอันภิกษุผู้ถือธุดงค์ควรทำ
 17. ขาประจำ : (N) ; steady customer ; Related:regular customer ; Syn:ลูกค้าประจำ ; Ant:ขาจร ; Def:ผู้ที่มาซื้อเป็นประจำ ; Samp:ผู้หญิงพวกนี้เป็นขาประจำของร้านป้าแดง
 18. น้ำมันเบนซินธรรมดา : (N) ; gasoline ; Related:regular grade petrol
 19. หวานเย็น : (N) ; slow train ; Related:regular train ; Syn:รถหวานเย็น ; Def:รถหวานเย็นคือรถไฟหรือรถประจำทางที่วิ่งช้าจอดทุกสถานีจอดแต่ละแห่งก็จอดนาน ; Samp:พวกเราช่วยกันขนของไปขึ้นรถหวานเย็นจากหาดใหญ่ไปสงขลา
 20. หวานเย็น : (N) ; slow train ; Related:regular train ; Syn:ขนมหวานเย็น ; Samp:เด็กๆ กินขนมหวานเย็นอย่างเอร็ดอร่อย
 21. ตัวบรรจง : (N) ; elaborate handwriting ; Related:proper or regular handwriting ; Def:ตัวหนังสือที่ตั้งใจเขียนหรือตัวหนังสือที่เขียน ไม่หวัด ; Samp:โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง
 22. ความสม่ำเสมอ : (N) ; regularity ; Related:uniformity ; Def:ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ ; Samp:สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่
 23. นิจศีล : (ADV) ; regularly ; Related:constantly, habitually, constantly ; Syn:สม่ำเสมอ, เนืองนิจ ; Def:เป็นปกติเสมอไป ; Samp:เขามาที่นี่เป็นนิจศีล
 24. ปกติธรรมดา : (ADV) ; regularly ; Related:usually, commonly, ordinarily, normally ; Syn:ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ ; Ant:ผิดปกติ ; Def:เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม ; Samp:หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น
 25. ประจำ 2 : (ADV) ; regularly ; Related:habitually, frequently, often, constantly ; Syn:เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์ ; Samp:คุณยายขี้ลืมประจำ
 26. เป็นประจำ : (ADV) ; regularly ; Related:frequently, normally, ordinarily, always, often ; Syn:เสมอๆ, บ่อยๆ ; Ant:เป็นครั้งคราว ; Samp:เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
 27. สม่ำเสมอ : (ADV) ; regularly ; Related:always ; Syn:บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ ; Ant:นานๆ ที, ห่าง
 28. เสมอๆ : (ADV) ; regularly ; Related:frequently, normally, ordinarily, always, often ; Syn:บ่อยๆ ; Ant:เป็นครั้งคราว ; Def:เกิดขึ้นเป็นประจำ ; Samp:เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว
 29. อาจิณ : (ADV) ; regularly ; Related:always, often, frequently, habitually ; Syn:เสมอ ; Def:เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆ, เนืองๆ ; Samp:เครื่องคอมพิวเตอร์ได้สร้างมิติใหม่ของลักษณะการปฏิบัติงาน คือ การงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นอาจิณ โดยอยู่กับโต๊ะตลอดเวลา และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว
 30. ทหารประจำการ : (N) ; officer in service ; Related:regulars ; Def:ทหารสังกัดหน่วยทหารตามปกติ ; Samp:หน่วยปฏิบัติการพิเศษจะระดมทหารประจำการมาเพิ่มเติม ในกรณีที่วิกฤตการณ์นั้นๆ ยืดเยื้อ ; Unit:คน, นาย
 31. ทุกที : (ADV) ; always ; Related:regularly, every time ; Syn:ทุกครั้ง, เป็นประจำ, ปกติ ; Samp:เวลาพ่อนอนหลับจะกรนทุกที
 32. นิจ : (ADV) ; habitually ; Related:regularly, constantly ; Syn:สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ ; Ant:นานนานครั้ง ; Samp:เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
 33. เป็นนิสัย : (ADV) ; habitually ; Related:regularly, usually, constantly, always ; Syn:สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา ; Ant:ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที ; Samp:เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
 34. เป็นอาจิณ : (ADV) ; always ; Related:regularly, habitually, constantly, often ; Syn:บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ ; Def:ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย ; Samp:ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ
 35. กิจจะลักษณะ : (ADV) ; formally ; Related:systematically, seriously, officially, regularly, methodically ; Def:เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ ; Samp:เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น
 36. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย : (N) ; decorum ; Related:orderliness, regularity ; Syn:ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย ; Ant:ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย ; Samp:การออกกฎข้อบังคับขึ้นมาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 37. จำเจ : (ADV) ; repeatedly ; Related:routinely, regularly ; Syn:บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ ; Samp:ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา
 38. โดยปรกติ : (ADV) ; normally ; Related:usually, ordinarily, regularly, commonly ; Syn:บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ ; Samp:โดยปรกติเขามาทำงานแต่เช้า
 39. นิจสิน : (ADV) ; often ; Related:habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly ; Syn:ปกติ, บ่อย, ประจำ ; Def:เป็นปกติเสมอไป ; Samp:เขามาที่นี่เป็นนิจศีล
 40. เนืองนิจ : (ADV) ; often ; Related:habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly ; Syn:เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ ; Samp:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
 41. ปกติ : (ADV) ; usually ; Related:normally, commonly, regularly, ordinarily ; Syn:ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ ; Ant:ผิดปกติ ; Def:เป็นไปตามที่เคย ; Samp:ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว
 42. ปกติวิสัย : (N) ; normality ; Related:nature, common, regularity ; Syn:ธรรมดา, ปกติ, สามัญ ; Ant:ผิดวิสัย ; Def:ลักษณะที่เป็นไปตามที่เคย ; Samp:การนันทนาการตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติวิสัยหรือทำอยู่เป็นประจำ
 43. ปรกติ : (ADV) ; normally ; Related:usually, ordinarily, regularly, commonly ; Syn:ปกติ, ธรรมดา ; Samp:ปรกติครอบครัวของเขาจะทานข้าวนอกบ้านทุกวันอาทิตย์
 44. เป็นธรรมดา : (ADV) ; normally ; Related:ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly ; Syn:เป็นปกติ ; Samp:ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
 45. เป็นนิตย์ : (ADV) ; always ; Related:constantly, regularly, habitually, often, frequently ; Syn:บ่อย, เสมอ, ประจำ ; Def:ทำเป็นประจำ ; Samp:การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์
 46. เป็นปกติ : (ADV) ; normally ; Related:ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly ; Syn:เป็นธรรมดา, เป็นประจำ ; Def:อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย ; Samp:ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว
 47. เป็นปรกติ : (ADV) ; usually ; Related:normally, regularly, ordinarily, commonly ; Syn:เป็นประจำ, สม่ำเสมอ ; Samp:เขากลับบ้านเวลาค่ำเป็นปรกติเสมอ
 48. ไม่ขาดปาก : (ADV) ; frequently ; Related:often, regularly, usually ; Samp:พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่
 49. เรื่อย : (ADV) ; always ; Related:continuously, continually, often, regularly, consistently, repeatedly, frequently ; Syn:เรื่อยๆ, บ่อย ; Ant:นานๆ ครั้ง ; Def:ซ้ำๆ ต่อเนื่องกันไป ; Samp:เขาพูดปดเรื่อยจนฉันไม่เชื่อเขาแล้ว
 50. สม่ำเสมอ : (ADV) ; usually ; Related:normally, regularly, ordinarily, commonly ; Syn:เป็นประจำ, เป็นปกติ ; Def:เป็นปกติตามระเบียบเสมอ ; Samp:พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้
 51. [1-50] | 51-56

(0.0906 sec)