ลองทำฟอนต์ใช้เอง - แถม

 

update

 • การตั้งค่าตามเนื้อความในโพสต์นี้ จะมีผลทำให้ฟอนต์ที่ถูกระบุในการปรับตั้งครั้งนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบ (กับ Gnome คือ System -> Preference -> Fonts) นั่นคือการแสดงผลของฟอนต์ชุดนี้จะไม่เปลี่ยนไปตามการตั้งค่า Smoothing และ Hinting ของระบบ

โพสต์นี้ได้ความรู้มาจากคุณสมเจตน์ ท่านช่วยทดสอบให้ ได้ความว่า

ฟอนต์ชุดนี้ หากจะนำไปใช้ให้ได้ผลดีมีความคมชัด ต้องกำหนด Hint ให้ฟอนต์ด้วย ดังนี้

สร้างไฟล์ชื่อ 65-1-ttfonts.conf เอาไปใส่ไว้ในไดเรกทอรี่ /etc/fonts/conf.avail แล้วสร้างลิงก์ไปยังไดเรกทอรี่ /etc/fonts/conf.d
$ sudo vi /etc/fonts/conf.avail/65-1-ttfonts.conf

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
    <alias>
        <family>Lomaputta</family>
        <family>Lomaputta2</family>
        <family>Garudatas</family>
        <default><family>san-serif</family></default>
    </alias>
    <alias>
        <family>Noraputta</family>
        <family>Norasitas</family>
        <default><family>serif</family></default>
    </alias>
    <match target="font">
        <test name="family"><string>Lomaputta</string></test>
        <edit name="autohint" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="hinting" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="embeddedbitmap" mode="assign"><bool>false</bool></edit>
    </match>
    <match target="font">
        <test name="family"><string>Lomaputta2</string></test>
        <edit name="autohint" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="hinting" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="embeddedbitmap" mode="assign"><bool>false</bool></edit>
    </match>
    <match target="font">
        <test name="family"><string>Garudatas</string></test>
        <edit name="autohint" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="hinting" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="embeddedbitmap" mode="assign"><bool>false</bool></edit>
    </match>
    <match target="font">
        <test name="family"><string>Noraputta</string></test>
        <edit name="autohint" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="hinting" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="embeddedbitmap" mode="assign"><bool>false</bool></edit>
    </match>
    <match target="font">
        <test name="family"><string>Norasitas</string></test>
        <edit name="autohint" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="hinting" mode="assign"><bool>true</bool></edit>
        <edit name="embeddedbitmap" mode="assign"><bool>false</bool></edit>
    </match>
</fontconfig>

$ sudo ln -sf /etc/fonts/conf.avail/65-1-ttfonts.conf /etc/fonts/conf.d

แล้วก็รีบูตเครื่องใหม่ หลังจากนั้นก็จะเห็นฟอนต์ชุดนี้มีความคมชัดเพิ่มขึ้นครับ

ลิงก์รอศึกษา

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.