ธรรมะ: ปกิณกะ

 

กาเยกายานุปัสสี วิหะระติ ... เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู่
ถามว่า กายในกาย คือ อะไร

สมมุติว่ามีตึกอยู่หลังนึง เราก็เห็นเป็นตึก การเข้าไปดูรายละเอียดว่าตึกหลังนั้นมีใครอยู่บ้าง แต่ละคนทำหน้าที่อะไร คนไหนชอบอะไร เราจะควบคุมตึกผ่านคนที่อยู่ในตึกได้ยังไงบ้าง อันนี้แหละคือการเห็นตึกในตึก การเห็นกายในกายก็เหมือนกัน คือการเข้ามาเห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นการทำงานของกายโดยละเอียด ให้รู้จึกและเข้าใจในกายเรานี้อย่างถ่องแท้ เพื่อจะควบคุมมันให้ได้ คุมอะไร ก็ อาตาปี สัมปะชาโน สติมา วิเนยยะโลเก อภิชชาโทมะนัสสัง คือคุมการยินดียินร้ายโดยผ่านทางกายนั่นเอง

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.