1. เกริ่น (Whetting Your Appetite)

 

ไพธอนเป็น ...

  • ภาษาสคริปต์ ทำงานแบบแปลทีละบรรทัดคำสั่ง (Interpreter)
  • มีหมวดโต้ตอบ (Interactive) ทำให้ทดลองเล่น และทดสอบแบบสั้น ๆ ได้
  • สามารถเขียนให้สั้นกระชับและอ่านง่าย เนื่องจากใช้ย่อหน้าในการกำหนดบล๊อก
  • สามารถขยายเชื่อมต่อกับภาษา C ได้
  • รันได้ค่อนข้างเร็ว เมื่อเทียบกับภาษาสคริปต์ตัวอื่น ๆ ซึ่งอาจดูผลทดลองเปรียบเทียบได้ที่ shootout.alioth.debian.org: Python benchmarks

สำหรับเดเบียน ไพธอนจะถูกติดตั้งมาเป็นค่าปริยาย แต่หากถูกถอดออกไปแล้ว ก็สามารถติดตั้งใหม่ด้วยคำสั่ง

$ sudo aptitude install python
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.