การสแกนภาพจากหนังสือ

 

การสแกนภาพสีจากหนังสือ มักมีริ้วของระบบการพิมพ์ออฟเซตติดมาด้วย
มีเทคนิคคือ ให้ตั้งการสแกนด้วยความละเอียดสูง ๆ แล้วปรับแต่งด้วย Gimp
ขั้นตอนคือ

ปรับเบลอด้วย
Filters -> Blur -> Gaussian Blur : Blur Radius=2 pixels

ปรับความสว่างด้วย
Layer -> Color -> Curves

ปรับตั้งให้ตรงด้วยเครื่องมือหมุนภาพ หรือ
Layer -> Transform -> Arbitrary Rotation

ลดขนาดภาพด้วย
Image -> Scale Image

เมื่อลดขนาดของภาพตามต้องการแล้ว จึงค่อย Unsharp Mask กลับอีกครัี้ง
ก็จะได้ภาพที่คมชัดตามต้องการ

Comments

 

nice tip

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.