แก้ firefox3 อ่าน reader ไม่ได้

Topic: 
 

ช่วงนี้ใช้ firefox3 - Minefield แล้วอ่าน Google Reader ไม่ได้
ค้นดูแล้ว แก้ด้วยการลบโปรไฟล์ทิ้ง แล้วสร้างใหม่ ก็จะอ่านได้ปกติ
$ firefox -ProfileManager

ลบ Default เก่า แล้วสร้างใหม่ ก็จะสามารถอ่านได้เป็นปกติ

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.