ติดตั้ง sarge แบบว่าง ๆ

 

จะติดตั้ง sarge เพื่อเป็นฐานในการทดลองรันเซิร์ฟเวอร์แบบต่าง ๆ

เพื่อให้ประหยัดแบนวิธ จะเขียนเป็น text ทั้งหมด

 • ตั้งชื่อว่า server1
 • ให้มีไอพีเป็น 192.168.1.5 (สมมุติว่า gateway, name-server และ apt-proxy ในระบบคือ 192.168.1.1)
 • ฮาร์ดดิสก์ 120G จะแบ่งพาร์ติชั่นเป็น
  /dev/hda1  primary  /boot  100MB
  /dev/hda2  primary  /    10GB
  /dev/hda3  extend
  /dev/hda5  logical  swap   512MB

  ที่เหลือปล่อยว่างไว้เพื่อใช้ในการทดสอบและติดตั้งระบบต่อไป

 • ผู้ใช้ในระบบชื่อ user1

เริ่มเลย

- บูตเครื่องด้วยแผ่นติดตั้งเดเบียน sarge
Press F1 for help, or ENTER to boot:
<<<--- linux26

Choose Language
<<<--- English

Choose country of region
<<<--- other <<<--- Asia <<<--- Thailand

Select a keyboard layout
<<<--- American English

...

ถ้ามีเราเตอร์หรือ dhcp server ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้


Configure the network
<<<--- Configure network manually

IP address:
<<<--- 192.168.1.5

Netmask:
<<<--- 255.255.255.0

Gateway:
<<<--- (ใส่ค่าไอพีของ router) 192.168.1.1

Name server addresses:
<<<--- (เหมือนเดิม) 192.168.1.1


Hostname:
<<<--- server1

Domain name:
<<<--- (ใส่ชื่อโดเมนของเรา) example.com

Partition disks
<<<--- ใส่ค่าตามที่ตั้งใจไว้

/dev/hda1  primary  /boot  100MB
/dev/hda2  primary  /    10GB
/dev/hda5  logical  swap   512MB

Installing the Debian base system
...

Install the GRUB boot loader to the master boot record?
<<<--- Yes

Installation complete
<<<--- Continue

รีบูตเข้าระบบใหม่

Welcome to your new Debian system!
<<<--- Ok

Is the hardware clock set to GMT?
<<<--- No

Are you in the Asia/Bangkok time zone?
<<<--- Yes

Root password:
<<<--- ใส่ค่ารหัสผ่านของ root
Re-enter password to verify:
<<<--- เหมือนเดิม

Enter a full name for the new user:
<<<--- user1

Enter a username for your account:
<<<--- user1

Enter a password for the new user:
<<<--- ใส่รหัสผ่านของ user1
Re-enter password to verify:
<<<--- เหมือนเดิม

Archive access method for apt:
<<<--- cdrom

CD-ROM device file:
<<<--- /dev/cdrom

Scan another CD?
<<<--- No

Testing apt sources
...

Choose software to install
เราไม่เลือกอะไรเลย เพราะจะทำเป็นฐานเพื่อไปงานอื่นเฉย ๆ
<<<--- Ok

...

General type of mail configuration:
<<<--- local delivery only; not on a network

Root and postmaster mail recipient:
<<<--- user1

Thank you for choosing Debian!
<<<--- Ok

เสร็จแล้ว

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.