เขียนทด ๆ ไว้รอศึกษานะครับ
(ยังไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง - หน้านี้อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกครับ)

สมมุติจะคอมไพล์ qemu จาก source ของอูบุนตู Edgy (amd64)

ไปที่ไดเรคทอรี่ทำงาน
$ su
# cd /usr/src

เอา source มา
# apt-get source qemu

สร้างดีเพนเดนซี่สำหรับแพคเกจที่เกี่ยวข้อง
# apt-get build-dep qemu

เอาแพคเก็จที่ใช้คอมไพล์มา
# apt-get install fakeroot devscripts

คอมไพล์
# cd qemu-0.8.2
# debuild -us -uc

ติดตั้ง
# dpkg -i ../qemu_0.8.2-0ubuntu1_amd64.deb

เสร็จแล้ว

Topic: 
 

ขโมยมาจาก บล๊อกของคูณหมอ DrRider ครับ


Firefox 2.0 has been released - At last, it has been released; actually, it is the renamed RC3 and you may read its many new features from Mozilla website. I've just finished building and configuring something in FF2 on linux platform, saying that I patch and build it to use icu for Thai word breaking and create some graphic works :). I modified an about graphic and about dialog, including credit page with the Japanese Firefox DrRider [DrRider]
Download : firefox-2.0-icuthai.linux-i686.tar.bz2
md5sum: 82c931c662655aa06eba5817d58c61af
Topic: 
 

tt2-act


เอาสไตล์ชีตจากธีม tt2-inv
เอาหน้าตามาจาก เว็บ Activate ของคุณ Steve Leggat

เป็นธีมแบบ fixed width สองคอลัมน์ (sidebar-left มาอยู่บน sidebar-right)
ทีแรกจะแต่งให้สวย แต่บังเอิญขี้เกียจเสียก่อน เลยออกมาเหลี่ยม ๆ
Download tt2-act (2006-10-24)

 

มีแผ่นดิสเก็ตแบบบูตได้ และเราต้องการสร้างให้แผ่นซีดีบูตได้แบบแผ่นดิสเก็ตนี้

เอาซอฟต์แวร์ที่ต้องการมาก่อน
$ sudo apt-get install mkisofs, k3b

เตรียมการใส่แผ่นบูตไว้ที่ไดร์ฟ A: แล้วคัดลอกเอาเนื้อหามาเก็บไว้เป็นอิมเมจไฟล์ ตั้งชื่อว่า boot.img
$ dd if=/dev/fd0 of=~/boot.img bs=18k

สมมุติว่าเนื้อหาของไฟล์ที่จะคัดลอกอยู่ที่ ~/cdcontent
เราต้องคัดลอก boot.img ไปไว้ใน ~/cdcontent ก่อน
$ cp ~/boot.img ~/cdcontent

เราจะเอาเนื้อหาใน ~/cdcontent ไปสร้างเป็นไฟล์ iso ไว้ที่ /tmp ตั้งชื่อว่า cd.iso

 

คราวก่อนบันทึก การติดตั้งหลายระบบปฏิบัติการ ปรากฎว่าเครื่องมีปัญหานิดหน่อย เลยต้องติดตั้ง WinMe กลับเข้าไป ทำให้ grub หายหมด จึงต้องทดลองซ่อมให้ grub คืนมา

คราวก่อน
/dev/hda1 เป็น WinMe
/dev/hda2 เป็น WinXP
/dev/hda3 เป็น extend
/dev/hda5 เป็น /boot
/dev/hda6 เป็น swap
/dev/hda7 เป็น /

เริ่มซ่อมดังนี้
บูตด้วยแผ่น Ubuntu Live CD 6.06.1 LTS

เปิด Terminal
Applications -> Accessories -> Terminal

แปลงตัวเป็น root
$ sudo su

สร้างจุดเมานต์ /mnt/root

Pages

Subscribe to ThaiTux.info RSS