เปลี่ยน HDD

 

เนื่องจากว่า HDD ลูกค้าเดิมเป็น 40 GB และเต็ม จึงได้จัดการเอา 80 GB มาเปลี่ยนให้ลูกค้าโดยทุกอย่างต้องเหมือนเดิม
HDD 40 G เดิมมี partition ดังนี้
hda1-->/boot
hda2-->swap
hda3-->/

ก็ว่าไป................. จัดการต่อ HDD 80 G ที่ hdc,cdrom ที่ hdd,40 G ที่ hda
แล้วก็เอาแผ่น live cd ของใครก็ได้มา boot แต่สำหรับผม ใช้ live cd ของ gentoo 2005.1
# df

ดูก่อนว่า live cd ที่เอามา boot นั้นไม่ได้ mount HDD แบบอัตโนมัติ
ถ้า mount อัตโนมัติ ให้ umount ก่อน
# dd if=/dev/hda of=/dev/hdc bs=1024k

Subscribe to RSS - เปลี่ยน HDD