allow-update

 

จะทดลองทำ DNS แบบยอมให้เปลี่ยนค่าไอพีได้

ขออนุญาตเริ่มใหม่ เพื่อให้บทความจบในตัว

เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง bind9 ใหม่
# aptitude remove --purge bind9 dnsutils
# rm -rf /etc/bind
# aptitude install bind9 dnsutils

เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนค่าไอพีโดยใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ชื่อ bind เราจึงควรสร้างไดเรกทอรีขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ bind มีสิทธิ์ในการเขียนไฟล์
# cd /etc/bind
# mkdir example.com
# chown bind:bind example.com
# cd example.com

สร้างกุญแจสำหรับใช้ในการอัปเดตค่าไอพี (โดยใช้อัลกอริธึม HMAC-MD5 ขนาด 512บิต ตั้งชื่อกุญแจว่า server1.example.com.)

Subscribe to RSS - allow-update
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.