font

Topic: 
 

ค้นไปค้นมา ไปพบฟอนต์ที่เป็นฟรีแวร์และ gpl สรุปได้ดังนี้

 • ฟอนต์แห่งชาติ นอกเหนือจากฟอนต์โลมา ครุฑ และนรสีห์แล้ว ยังมีฟอนต์กินรีที่สวยอยู่แล้ว ใช้แทนฟอนต์ Angsana ในวินโดวส์ได้เลย - ดาวน์โหลด national-fonts.zip
 • ฟอนต์ของบริษัท Tep Club เป็นฟรีแวร์ มีฟอนต์สวยมาก ๆ คือ CmPrasanmit - ดาวน์โหลด tep-clubfonts.zip
 

คราวก่อนทำฟอนต์โลมาบุตร ดูแล้วยังรู้สึกว่าอ่านยาก (ไม่รู้ว่าเป็นที่ hinting หรือเปล่า)
คราวนี้ลองเอาอีกฟอนต์นึงคือฟอนต์ครุฑ (Garuda) มาปรับให้เหมาะกับการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์
โดยการลดขนาดสระและวรรณยุกต์ และปรับความกว้างของบรรทัดให้แคบเข้า
เอาไว้เป็นตัวเผื่อเลือกสำหรับการแสดงผลของฟอนต์ sans-serif
ตั้งชื่อว่าฟอนต์ ครุฑทัศน์ (Garudatas)

 

ลองทำอีกชุดนึงสำหรับ sans-serif โดยเอาฟอนต์โลมามาเป็นต้นแบบ
จุดประสงค์เพื่อจะนำมาทำเป็นฟอนต์สำหรับดูที่หน้าจอมอนิเตอร์ โดยต้องการให้อ่านง่าย จึงปรับให้หัวตัวอักษรกลมขึ้น แยกเส้นตัวอักษรให้เด็ดขาดขึ้น

ตั้งชื่อว่าโลมาบุตร (Lomaputta)
ช่วยทดสอบหรือเอาไปใช้ได้ฟรี (ฟอนต์โลมาต้นฉบับเป็น GPL)

   

  ทดลองทำฟอนต์ใช้เองโดยใช้ไฟล์ฟอนต์ Norasi.sfd ของ NECTEC เป็นต้นแบบ
  จุดประสงค์เพื่อทำฟอนต์แบบ Serif ที่ใช้รหัสอักขระยูนิโค๊ด จะนำมาแทนฟอนต์ Angsana ของวินโดวส์


  ตั้งชื่อว่า นรบุตร (Noraputta)
  ตั้งใจให้ออกมาเป็นลูกผสมของ Norasi กับ Angsana

   

  จำเป็นต้องใช้ฟอนต์เก่าจากวินโดวส์มาทำอาร์ตเวิร์ก จึงต้องเตรียมฟอนต์เก่าให้สามารถแสดงผลในลินุกซ์ได้
  ขั้นตอนคร่าว ๆ มีดังนี้

  • ติดตั้ง FontForge
   $ sudo aptitude install fontforge
  • ดาวน์โหลดซอร์สโค๊ดของฟอนต์ไทย เพื่อเอาไฟล์ sfd มาทำเป็นต้นแบบ - ไฟล์นามสกุล sfd เป็นไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม FontForge

  Pages

  Subscribe to RSS - font