loma

 

ลองทำอีกชุดนึงสำหรับ sans-serif โดยเอาฟอนต์โลมามาเป็นต้นแบบ
จุดประสงค์เพื่อจะนำมาทำเป็นฟอนต์สำหรับดูที่หน้าจอมอนิเตอร์ โดยต้องการให้อ่านง่าย จึงปรับให้หัวตัวอักษรกลมขึ้น แยกเส้นตัวอักษรให้เด็ดขาดขึ้น

ตั้งชื่อว่าโลมาบุตร (Lomaputta)
ช่วยทดสอบหรือเอาไปใช้ได้ฟรี (ฟอนต์โลมาต้นฉบับเป็น GPL)

Subscribe to RSS - loma