import html

 

บันทึกการแก้ไขด้วยมือ
จากครั้งก่อน ผมได้สร้างหน้าเปล่าขึ้นมา แล้วแปลงให้เป็น book เตรียมไว้
แล้วจึงนำเข้าเอกสาร ด้วยโมดูล import HTML ดังนั้น หน้าเปล่าของเราจะเป็น node/1 และเอกสารที่นำเข้า จะเริ่มต้นตั้งแต่ node/2 เป็นต้นไป จนถึงหน้าสุดท้าย สมมุติว่าเป็น node/100 แล้วกัน

 

จากคราวก่อนที่ทดลองใส่โค๊ดตัวอย่างลงในเอกสารต้นฉบับเรื่อง python: Adodb Function Reference with example รู้สึกว่าอ่านง่ายดี คล้ายเอกสารของ php ที่เขามีตัวอย่างประกอบตลอด
เลยคิดว่า ถ้าเราสามารถเอาเอกสาร HTML ต้นฉบับ ที่เป็นคู่มือไพธอน เอามาใส่ตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยก็น่าจะดี
ลองศึกษา Drupal ดู พบว่ามีโมดูลนึงที่เข้าข่าย คือโมดูล Import HTML

Subscribe to RSS - import html
 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.