uuid

Topic: 
 

เนื่องจากอูบุนตูเปลี่ยนการเมานต์ดิสก์ จากเดิมที่กำหนดเป็นค่าดีไวซ์ มาเป็น UUID แทน (เข้าใจว่าเปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้ว)
และเนื่องจากผมแบ่งพาร์ติชั่นแยกไว้หลายอัน เพื่อให้ลงได้หลายดิสโตรและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทำไปทำมากลัวงง ผมเลยกำหนดค่าให้ไดรฟ์ใหม่ จาก UUID กลับมาใช้เป็น /dev/hda? แบบเก่า
ลองตรวจดูว่าจะใช้ค่าอะไรบ้างด้วยคำสั่ง
$ mount

Subscribe to RSS - uuid