ขอต้อนรับสู่แบบสอบถามสำหรับการวิจัยในเรื่อง Open Source Software

 

เรียน ผู้ใช้งาน
 
ขณะนี้ เราทำการวิจัยในหัวข้อโอเพ็นซอร์สซอฟต์แวร์ สำรวจโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานในประเทศไทย ทางเรายินดีที่จะรับข้อมูลของสถานศึกษาหรือนักศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ  OSS ซอฟต์แวร์
ในกรณีที่ท่านมีประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 1 หัวข้อที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น OS, Database, CMS, CRM, Browser ฯลฯ
จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ถ้าคุณสามารถกรอกข้อมูลได้หลายครั้ง โดยแยกตามหัวข้อประสบการณ์การใช้งาน
เราต้องการจำนวนข้อมูลที่มากเพียงพอเพื่อประโยชน์สูงสุด

Forums: 
Subscribe to RSS - ขอต้อนรับสู่แบบสอบถามสำหรับการวิจัยในเรื่อง Open Source Software