ขอต้อนรับสู่แบบสอบถามสำหรับการวิจัยในเรื่อง Open Source Software

 

เรียน ผู้ใช้งาน
 
ขณะนี้ เราทำการวิจัยในหัวข้อโอเพ็นซอร์สซอฟต์แวร์ สำรวจโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานในประเทศไทย ทางเรายินดีที่จะรับข้อมูลของสถานศึกษาหรือนักศึกษาที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ  OSS ซอฟต์แวร์
ในกรณีที่ท่านมีประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 1 หัวข้อที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น OS, Database, CMS, CRM, Browser ฯลฯ
จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ถ้าคุณสามารถกรอกข้อมูลได้หลายครั้ง โดยแยกตามหัวข้อประสบการณ์การใช้งาน
เราต้องการจำนวนข้อมูลที่มากเพียงพอเพื่อประโยชน์สูงสุด
Link: http://ossth.web-asia.net
 
เมื่อการสำรวจเสร็จสิ้น เราจะแจ้งผลการสำรวจให้ทราบ (ใน http://ossth.web-asia.net)
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Tom

Forums: 

 

Anyone who knows about the following OSS categories please help! You can also redo it with a difference choice on category

ระบบปฏิบัติการ (เช่น Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (เช่น MySQL, PostgreSQL)
Utilities (เช่น Filezilla, 7-Zip )
Office Software และ Groupware (เช่น OpenOffice)
Browsers (เช่น Firefox, Mozilla)
Web Content Management Systems (เช่น Joomla!, Mambo, Typo3, Drupal)
E-Commerce Software (เช่น XT-Commerce, OS-Commerce, Magento)
Customer Relationship Management และ ERP (เช่น Compiere, vTiger, OpenBravo, SugarCRM)
Webserver (เช่น Apache)

Please help, I want to finish before Songkran

http://ossth.web-asia.net

 

Dear all,
I would like to announce, that we will extend the timeframe for the survey at http://ossth.web-asia.net/ as there are still many responses missing  .

Please help us and maintain your great support  !

 

To complete the survey, we need about 100 more responses - everyone who reads this thread, please support us to complete the research http://ossth.web-asia.net/ - it only takes a few minutes

 

Dear all,
the survey goes into his final week
If you have experience in Open Source Web-Content Management, Browsers, Databases or Operating Systems we would kindly like to invite you.
Many thanks for everyone who supported us already
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ Tom

 

Dear all,

the survey will go ahead a few more days with only 3 categories where we still like to ask for your support at http://ossth.web-asia.net

At Operating Systems we have already our target - many thanks!

ในกรณีที่ท่านมีประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 1 หัวข้อที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น

ระบบจัดการฐานข้อมูล (เช่น MySQL, PostgreSQL ... or other) Browsers (เช่น Firefox, Mozilla ... or other) Web Content Management Systems (เช่น Joomla!, Mambo, Typo3, Drupal, Wordpress, DotNetNuke, Plone ... or other)

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ Tom

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.