Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: company, Company , then company .

Thai-Eng Lexitron Dict : company, 34 found, display 1-34
 1. บ. : (N) ; company ; Related:co. ; Syn:บริษัท
 2. กองร้อย : (N) ; company (of soldiers) ; Related:troop ; Samp:ทหารกองร้อยมีกำหนดรายงานตัวถึงสิ้นเดือนนี้ ; Unit:กอง
 3. บริษัทจำกัด : (N) ; company limited ; Related:co., ltd.
 4. พนักงานส่งเอกสาร : (N) ; company messenger
 5. ทรัสต์ : (N) ; trust company ; Related:finance company ; Syn:บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ; Samp:ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
 6. ตั้วโผ : (N) ; boss of the theatrical troupe (/company) ; Related:manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra ; Syn:โต้โผ ; Def:หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น ; Samp:เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้
 7. ตั้วโผ : (N) ; boss of the theatrical troupe (/company) ; Related:manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra ; Syn:โต้โผ ; Def:หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น ; Samp:เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้
 8. บริษัทมหาชน : (N) ; public company ; Def:บริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หุ้นนั้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ; Samp:รัฐมนตรีคนใหม่ย่อมจะวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตของบริษัทมหาชนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าหากผลักดันต่อไปก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางแห่งความสำเร็จ ; Unit:บริษัท
 9. ลงหุ้น : (V) ; take shares of a company ; Related:form a partnership ; Syn:ร่วมหุ้น, ร่วมทุน ; Samp:นายทวีชักชวนญาติพี่น้องมาลงหุ้นเป็นทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 10. บขส. : (N) ; The Transport Company Limited ; Syn:บริษัท ขนส่ง จำกัด
 11. บบส. : (N) ; Asset Management Company ; Related:AMC ; Syn:บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 12. เพื่อนฝูง : (N) ; friends ; Related:company ; Syn:เพื่อนพ้อง, มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ ; Def:กลุ่มผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน ; Samp:เขาชอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับแฟน ; Unit:คน
 13. มิตรสหาย : (N) ; friends ; Related:company ; Syn:มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง ; Def:เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน ; Samp:บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์ ; Unit:คน
 14. กงสี : (N) ; firm ; Related:company, family, gathering ; Syn:บริษัท, หุ้นส่วน, กองกลาง ; Def:ของกลาง, กองกลางที่ใช้รวมกันสำหรับคนหมู่หนึ่งๆ (จ.ว่าบริษัททำการค้า, กิจการที่จัดเป็นสาธารณะ) ; Samp:กฎของที่นี่คือจะขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้ต้องเก็บไปรวมไว้ในกงสี
 15. คลุกคลี : (V) ; associate ; Related:company, consort with, contact, get in touch with, make friends with ; Syn:คบค้า, คบหาสมาคม ; Def:เข้าคบหาอย่างใกล้ชิด ; Samp:พวกนักศึกษาค่ายอาสามาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเป็นแรมเดือน
 16. ฝักฝ่าย : (N) ; group ; Related:company, party, school, faction, section, side ; Syn:กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย ; Def:กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน ; Samp:นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
 17. ทวย : (N) ; group ; Related:host, horde, company ; Syn:หมู่, เหล่า, ผอง ; Samp:ทวยอาณาประชาราษฎร์ต่างแซ่ซ้องในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 18. บริษัทตัวแทน : (N) ; agency ; Related:firm, company ; Ant:บริษัทแม่ ; Samp:ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม ; Unit:บริษัท
 19. ผู้ติดสอยห้อยตาม : (N) ; entourage ; Related:followers, retinue, attendants, company ; Syn:ผู้ติดตาม ; Def:บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน ; Samp:กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน ; Unit:คน
 20. ฝักฝ่าย : (N) ; group ; Related:side, company ; Syn:พวก, ข้าง ; Def:คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด ; Samp:นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน ; Unit:ฝ่าย
 21. พลพรรค : (N) ; partisan ; Related:friends, company, party, gang, associate, followers ; Syn:พรรคพวก, พวกพ้อง ; Samp:พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์ ; Unit:คน
 22. พวก : (N) ; group ; Related:community, party, company, followers, gang ; Syn:เหล่า, กลุ่ม, หมู่ ; Def:คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ ; Samp:ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน ; Unit:พวก
 23. พวก : (CLAS) ; group ; Related:party, company, set, gang, sect, clique, coterie ; Syn:ฝ่าย, กลุ่ม, คณะ, หมู่, เหล่า, ทีม ; Def:ลักษณนามของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ ; Samp:โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมการกุศลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประโยชน์ใช้งานได้จริง ; Unit:พวก
 24. สถานที่ทำการ : (N) ; establishment ; Related:office, firm, company
 25. สถานที่ทำการ : (N) ; establishment ; Related:office, firm, company
 26. สถานประกอบการ : (N) ; establishment ; Related:organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise ; Samp:มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
 27. เหล่า : (N) ; group ; Related:set, team, collection, party, gang, company, band, cluster, crew, crowd, assembly ; Syn:พวก, ก๊ก ; Samp:เหล่าบรรดานักวิจัยที่นี่จะต้องปรับแต่งกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 28. เหล่า : (CLAS) ; set ; Related:set, team, collection, party, gang, company, group, band, cluster, crew, crowd, assembly ; Samp:ความเป็นสังคมส่วนมากแล้วประกอบด้วยชนหลายชั้น หลายกลุ่ม หลายเหล่า
 29. กลั้ว : (V) ; associate with ; Related:keep company with ; Syn:เกลือกกลั้ว, คบหา, สุงสิง, คลุกคลี ; Def:คบหา หรือหมกมุ่นอยู่กับ ส่วนใหญ่ใช้กับการคบหาหรือหมกมุ่นกับคนที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี ; Samp:หลังจากที่ไม่ได้ทำงาน ยิ่งทำให้เขาแย่ลงวันๆ กลั้วอยู่แต่กับพวกขี้ยาท้ายซอย
 30. การร่วมทุน : (N) ; co-investment ; Related:joint stock company ; Samp:การร่วมทุนของ 2 บริษัททำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น
 31. ด้วยกัน : (ADV) ; together ; Related:in company with, together with, along ; Syn:พร้อมกัน ; Samp:เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน
 32. ติดตาม : (V) ; follow ; Related:be in company with, accompany, come after, go after, pursue ; Syn:ติดสอยห้อยตาม, ตาม ; Ant:แยกจากกัน ; Def:ตามไปด้วยหรือตามมาด้วยทุกที่ ; Samp:ตอนเด็กๆ เขาติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ
 33. สุงสิง : (V) ; be friendly ; Related:be acquainted with, keep company with, hold communication with, have dealings with ; Syn:ยุ่งเกี่ยว, ยุ่ง, สมาคม ; Def:วิสาสะกันอย่างสนิทสนม, ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ; Samp:เขาไม่ชอบสุงสิงกับเพื่อนที่ทำงานสักเท่าไหร่ ชอบอยู่คนเดียวมากกว่า
 34. เอง : (ADV) ; alone ; Related:by oneself, without company, on one's tod ; Def:ตามลำพัง, เฉพาะตน ; Samp:พ่อแม่มักจะไม่ค่อยปล่อยให้ลูกๆ อยู่บ้านกันเองตามลำพัง
 35. [1-34]

(0.1286 sec)