Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: constant , then constant, inconstant, instant, unconstant, constantly .

Thai-Eng Lexitron Dict : constant, 60 found, display 1-50
 1. ค่าคงตัว : (N) ; constant ; Related:fixed rate ; Syn:ค่าคงที่ ; Ant:ค่าแปรผัน ; Def:มูลค่าที่คงที่ ; Samp:ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน
 2. ค่าคงที่ : (N) ; constant ; Related:fixed rate ; Syn:ค่าคงตัว ; Ant:ค่าแปรผัน ; Samp:ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงค่าคงที่ของผลผลิตรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
 3. ใจเดียว : (ADJ) ; constant ; Related:steadfast, faithful, single-minded ; Ant:หลายใจ ; Samp:ครอบครัวจะมีความสุขถ้าพ่อบ้านเป็นคนรักเดียวใจเดียว
 4. ธุวภาค : (N) ; constant longitude of fixed stars ; Def:เส้นแวงอันไม่เปลี่ยนที่แห่งดาวซึ่งประจำอยู่ ; Unit:เส้น
 5. ใจหนักแน่น : (V) ; be constant ; Related:be firm, be steady, be stable, be determined, be single-minded ; Syn:ใจมั่นคง ; Ant:ใจเบา ; Def:มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย ; Samp:เขาใจหนักแน่นในเรื่องของความรักเสมอ
 6. ความแข็งขัน : (N) ; diligence ; Related:constant, perseverance ; Syn:ความมุมานะ, ความมุ่งมั่น ; Ant:ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน ; Samp:นักการเมืองรุ่นใหม่ควรมีความแข็งขันที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศ
 7. เถียร : (ADJ) ; strong ; Related:constant, stable ; Syn:มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง, ถิร
 8. ใจหนักแน่น : (ADJ) ; steady ; Related:firm, stable, solid, constant, determined, single-minded ; Syn:ใจมั่นคง ; Ant:ใจเบา ; Def:มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย ; Samp:คนที่เป็นคนใจหนักแน่นจะไม่เชื่อในเรื่องต่างๆ อย่างง่ายๆ
 9. ตายตัว : (ADJ) ; fixed ; Related:rigid, constant, stable, inflexible ; Syn:แน่นอน, คงที่ ; Ant:ไม่แน่นอน ; Def:คงที่อยู่อย่างนั้นเลื่อนไม่ได้หรือปรับไม่ได้ ; Samp:คณะกรรมการมีบทลงโทษตายตัวกับผู้ที่ทำผิดกฏเกณฑ์ของบริษัท
 10. เธียร : (ADJ) ; clever ; Related:wise, intelligent, skilful, steady, constant, brave, smart, shrewd, sagacious ; Syn:ฉลาด
 11. ประจำ 3 : (ADJ) ; regular ; Related:habitual, constant ; Def:ลูกค้าประจำ ขาประจำ
 12. คงที่ : (V) ; be stable ; Related:be unchanged, be constant ; Syn:เท่าเดิม, คงเดิม, เหมือนเดิม ; Ant:เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ไม่แน่นอน ; Def:สม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:คะแนนของเขายังคงที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
 13. ใจเดียว : (V) ; be faithful ; Related:be constant in love, be single-minded ; Ant:หลายใจ ; Def:ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:พ่อบอกกับแม่ว่าพ่อจะใจเดียวกับแม่และจะไม่เจ้าชู้กับผู้หญิงที่ไหนอีก
 14. ฝึกปรือ : (V) ; drill ; Related:be well-trained, be in constant drill ; Syn:ฝึกฝน ; Def:ฝึกให้ทำจนเป็น, หัดให้ทำจนดี ; Samp:เราจะใช้โอกาสในการออกไปทำงานในช่วงแรกๆ เพื่อฝึกปรือ และทำงานในสิ่งที่เราอยากทำ
 15. มั่นคงถาวร : (V) ; last ; Related:be permanent, be constant ; Syn:คงทนถาวร ; Ant:ชั่วครั้งชั่วคราว ; Def:อยู่ได้นาน
 16. คงเส้นคงวา : (ADV) ; constantly ; Related:consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly ; Syn:เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ ; Def:อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย
 17. ตะบม : (ADV) ; constantly ; Related:always, persistently, perpetually, incessantly ; Syn:ร่ำไป ; Def:ไม่หยุดหย่อน
 18. นิตย์ : (ADV) ; constantly ; Related:habitually, frequently, perpetually, often, always ; Syn:เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ ; Samp:ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน
 19. สำเร็จรูป : (ADJ) ; instant
 20. คงตัว : (V) ; steady ; Related:be stable, be constant, be unchanged ; Syn:ไม่ผันแปร ; Def:มีค่าเท่าตัวไม่เปลี่ยนแปลงไป ; Samp:คนเรายิ่งเติบโตขึ้นบุคลิกภาพก็จะยิ่งคงตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
 21. คงเส้นคงวา : (V) ; be stable ; Related:be constant, be consistent, be steady ; Syn:เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ ; Def:อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย
 22. พร่ำ : (V) ; repeated ; Related:be constant, continue ; Syn:พูดพร่ำ, พร่ำ ; Def:พูดซ้ำๆ ซากๆ, บ่อยๆ ; Samp:เมื่อเขาหายเมาแล้วเขาจะเสียใจที่พร่ำในสิ่งที่ไม่น่าพูดเยอะแยะ
 23. หนักแน่น : (V) ; be firm ; Related:be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding ; Def:มั่นคง, ไม่ท้อถอย ; Samp:ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด
 24. คงเส้นคงวา : (ADV) ; consistently ; Related:constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly ; Syn:เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ ; Def:อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย
 25. ครู่ : (N) ; moment ; Related:instant, while ; Syn:ประเดี๋ยว, ขณะหนึ่ง, ชั่วครู่, สักครู่ ; Def:เวลาชั่วขณะหนึ่ง ; Samp:กรุณาคอยดิฉันเพียงครู่เดียวได้ไหม
 26. นิจศีล : (ADV) ; regularly ; Related:constantly, habitually, constantly ; Syn:สม่ำเสมอ, เนืองนิจ ; Def:เป็นปกติเสมอไป ; Samp:เขามาที่นี่เป็นนิจศีล
 27. เป็นนิตย์ : (ADV) ; always ; Related:constantly, regularly, habitually, often, frequently ; Syn:บ่อย, เสมอ, ประจำ ; Def:ทำเป็นประจำ ; Samp:การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์
 28. มั่นคงถาวร : (ADV) ; permanently ; Related:constantly, enduringly ; Syn:คงทนถาวร ; Ant:ชั่วครั้งชั่วคราว ; Def:อย่างอยู่ได้นาน ; Samp:พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร
 29. ยันเต : (ADV) ; always ; Related:constantly, invariably, continuously, periodically, continually, incessantly ; Syn:เสมอ ; Samp:ใครๆ ก็โทษว่าเป็นความผิดของเขายันเต
 30. เสมอ : (ADV) ; always ; Related:constantly, regularly, habitually, often, frequently ; Syn:เป็นนิตย์, ประจำ ; Def:ทำเป็นประจำ ; Samp:ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ
 31. เสมอต้นเสมอปลาย : (ADV) ; consistently ; Related:constantly, persistently ; Syn:สม่ำเสมอ ; Def:ไม่เปลี่ยนแปลง ; Samp:คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ
 32. อย่างสม่ำเสมอ : (ADV) ; always ; Related:constantly, continuously, invariably, at all times ; Samp:การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 33. อย่างสม่ำเสมอ : (ADV) ; always ; Related:constantly, continuously, invariably, at all times ; Samp:การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 34. อึดใจ : (N) ; one moment ; Related:instant, the time for which one's breath can be held ; Def:เวลาชั่วกลั้นลมหายใจไว้คราวหนึ่ง ; Samp:ข้าพเจ้าไม่เคยแม้แต่จะนึกสักอึดใจว่าจะยึดอาชีพเป็นตำรวจ ; Unit:อึดใจ
 35. อึดใจ : (N) ; one moment ; Related:instant, the time for which one's breath can be held ; Def:เวลาชั่วกลั้นลมหายใจไว้คราวหนึ่ง ; Samp:ข้าพเจ้าไม่เคยแม้แต่จะนึกสักอึดใจว่าจะยึดอาชีพเป็นตำรวจ ; Unit:อึดใจ
 36. ต่อเนื่อง : (ADV) ; continually ; Related:continuously, constantly, unceasingly ; Syn:สม่ำเสมอ ; Samp:ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
 37. ตะบัน 1 : (ADV) ; persistently ; Related:without stopping, constantly, continuously, repeatedly ; Syn:ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน ; Def:คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป ; Samp:ชายหนุ่มพากันตะบันดื่มอย่างไม่คิดถึงสังขาร
 38. ตะพึด : (ADV) ; persistently ; Related:unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, without interruption ; Syn:ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป ; Ant:หยุดพัก, ชะงัก ; Def:ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน ; Samp:เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล
 39. ตะพึดตะพือ : (ADV) ; persistently ; Related:unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, deliberately ; Syn:ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด ; Def:ดึงดันทำเรื่อยไป ; Samp:มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป
 40. ติดพัน : (ADV) ; continuously ; Related:continually, unceasingly, constantly ; Def:อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา ; Samp:ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย
 41. ทันใด : (ADV) ; suddenly ; Related:at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away ; Syn:เดี๋ยวนั้น, ฉับพลัน, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด ; Samp:รถคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดขอบถนน ทันใดก็มีเสียงปืนดังขึ้นหกนัด
 42. นิจ : (ADV) ; habitually ; Related:regularly, constantly ; Syn:สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ ; Ant:นานนานครั้ง ; Samp:เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
 43. นิจสิน : (ADV) ; often ; Related:habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly ; Syn:ปกติ, บ่อย, ประจำ ; Def:เป็นปกติเสมอไป ; Samp:เขามาที่นี่เป็นนิจศีล
 44. เนืองนิจ : (ADV) ; often ; Related:habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly ; Syn:เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ ; Samp:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
 45. ประจำ 2 : (ADV) ; regularly ; Related:habitually, frequently, often, constantly ; Syn:เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์ ; Samp:คุณยายขี้ลืมประจำ
 46. เป็นนิสัย : (ADV) ; habitually ; Related:regularly, usually, constantly, always ; Syn:สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา ; Ant:ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที ; Samp:เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
 47. เป็นอาจิณ : (ADV) ; always ; Related:regularly, habitually, constantly, often ; Syn:บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ ; Def:ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย ; Samp:ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ
 48. ไม่ว่างเว้น : (ADV) ; incessantly ; Related:ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly ; Syn:สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง ; Samp:ช่วงนี้โรงแรมดังต่างๆ มีงานแต่งงานแทบทุกวันไม่ว่างเว้น
 49. ไม่หยุดหย่อน : (ADV) ; incessantly ; Related:ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly ; Def:อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก ; Samp:โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
 50. สำเร็จรูป : (ADJ) ; readymade ; Related:prefabricated, instant ; Def:ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ; Samp:ภายในตลาดนี้มีสินค้าหลากหลายมีทั้งอาหารสดและอาหารสำเร็จรูป
 51. [1-50] | 51-60

(0.0980 sec)