Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: file , then file, defile, filar, filial, filly, fils, filth, profile, filing, filt .

Thai-Eng Lexitron Dict : file, 36 found, display 1-36
 1. ตะไบ 1 : (N) ; file ; Related:rasp ; Syn:เครื่องถูไม้ ; Def:เหล็กเครื่องมือใช้ถูโลหะอื่นๆ ให้เกลี้ยงเกลาเป็นต้น มีหลายชนิด เช่น ตะไบท้องปลิง ตะไบหางหนู ; Samp:ตะไบเป็นอุปกรณ์สำคัญในการตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ ; Unit:เล่ม, อัน
 2. แฟ้ม : (N) ; file ; Related:folder ; Syn:ไฟล์, แฟ้มข้อมูล ; Def:ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ ; Samp:หลายๆ หน่วยงานได้ค้นพบไวรัสคอมพิวเตอร์อยู่ในแฟ้มโปรแกรมหลายแฟ้ม ซึ่งผู้ใช้เครื่องเหล่านี้ต่างไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลย ; Unit:แฟ้ม
 3. แฟ้ม : (N) ; file ; Related:folder, binder, dossier ; Def:ที่สำหรับเก็บแผ่นกระดาษ มีปกหน้าปกหลัง ทำด้วยกระดาษแข็ง เป็นต้น มีหลายชนิด ; Samp:ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เก็บไว้ในแฟ้มมักจะเป็นทะเบียนคนไข้ปัจจุบัน และทะเบียนแพทย์และนางพยาบาล ; Unit:แฟ้ม
 4. แฟ้มข้อมูล : (N) ; file ; Def:ที่สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพภายใต้การตั้งชื่อเฉพาะ ; Samp:ปัญหาคือไม่สามารถเปิดแฟ้มข้อมูลเพื่ออ่านได้
 5. ไฟล์ : (N) ; file ; Syn:แฟ้ม, แฟ้มข้อมูล ; Def:ชุดของโปรแกรมคำสั่ง หรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ หรือสื่ออื่นๆ ; Samp:เราสามารถนำไฟล์จากเครื่องอื่นมาใช้งานในเครื่องของเราได้ โดยบันทึกไฟล์นั้นลงบนแผ่นดิสก์ ; Unit:ไฟล์
 6. ยื่นคำร้อง : (V) ; file a complaint ; Related:file a petition ; Def:ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง ; Samp:เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์
 7. ตู้เก็บเอกสาร : (N) ; file cabinet ; Related:filing cabinet ; Samp:ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 8. เข้าแฟ้ม : (V) ; on file ; Def:จัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ; Samp:พนักงานบางคนยังเข้าแฟ้มไม่เป็นเลยก็มี ได้แต่ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนพิมพ์ดีด
 9. แทงตะไบ : (V) ; use a file to rub something smooth or sharp ; Syn:ฝนตะไบ ; Def:เอาตะไบถูให้เรียบหรือให้คมเป็นต้น
 10. แฟ้มแขวน : (N) ; suspension file ; Def:แฟ้มแบบแขวน
 11. แฟ้มเอกสาร : (N) ; document file
 12. ถ่ายทำ : (V) ; shoot ; Related:file, make a movie ; Syn:สร้างภาพยนตร์ ; Samp:การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกาเหว่าที่บางเพลงมีขึ้นที่จังหวัดในภาคกลางของไทย
 13. คอลัมน์ : (N) ; column ; Related:row, line, string, file ; Syn:แถว, แนว ; Def:แถวหรือรายการที่เป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง ; Samp:เครื่องพิมพ์ 24 เข็มเข็มจะเรียงกันในแนวตั้งโดยแบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์คอลัมน์ละ 8 เข็มวางเหลื่อมกันระหว่างคอลัมน์ ; Unit:คอลัมน์
 14. คิว 2 : (N) ; queue ; Related:line, file ; Syn:แถว ; Def:แถวตามลำดับก่อนหลัง ; Samp:ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งขายดีมากจนลูกค้าต้องยืนเข้าคิวรอจ่ายเงินกันยาวเหยียด ; Unit:คิว
 15. แถว : (N) ; column ; Related:row, line, string, file ; Syn:แนว ; Def:คนหรือสิ่งที่เรียงเป็นเส้นเป็นแถว ; Samp:กองกำลังทหารเรียงแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย
 16. แถว : (CLAS) ; column ; Related:row, line, file, rank ; Def:ลักษณนามของสิ่งที่เป็นแถว ; Samp:ฝาผนังของอุโบสถเจาะเป็นช่องกุดเล็กๆ 7 แถวเรียงกันทั้งสามด้านเพื่อบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็ก
 17. ทยอย : (V) ; follow one after another ; Related:come or go one by one, file, trickle ; Def:อาการที่ไปมาทีละน้อย ; Samp:นักเรียนทยอยกันขึ้นมาไหว้ครูในงานวันไหว้ครู
 18. ฟ้องร้อง : (V) ; sue ; Related:accuse, charge, file, make a prosecution, bring charge against ; Syn:กล่าวโทษ, ฟ้อง, ฟ้องคดี ; Def:กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา ; Samp:เขาถูกฟ้องร้องกรณีหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาปรับเป็นเงินหนึ่งล้านบาท
 19. เรียงแถว : (V) ; line up ; Related:queue up, stand in a line, fall into line, file ; Syn:เข้าแถว, เข้าคิว, ต่อคิว ; Samp:เด็กๆ ทั้ง 8 คนเรียงแถวกันขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงความสามารถในวันเด็กแห่งชาติ
 20. กราง : (V) ; rasp ; Related:file something smooth ; Syn:เกลา ; Samp:ช่างไม้กรางไม้ให้เรียบ
 21. สำนวน : (N) ; case ; Related:dossier, file of a case ; Def:รายงานคดีที่เรียบเรียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการส่งฟ้อง ; Samp:พนักงานสอบสวนกำลังทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องอัยการ
 22. ขึ้นโรงขึ้นศาล : (V) ; go to court ; Related:go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit ; Syn:ขึ้นศาล, ฟ้องร้อง, เป็นความ ; Def:มีคดีฟ้องร้องกันในศาล ; Samp:ในช่วงที่ผ่านมาเขาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในข้อหาหมิ่นประมาทหลายคดี
 23. เป็นคดี : (V) ; go to court ; Related:go to law, carry on a lawsuit, file/bring a suit against ; Syn:เป็นคดีความ ; Def:กลายเป็นเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย ; Samp:เรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยกลายเป็นคดีขึ้นมาเมื่อคู่กรณีต่างไม่ยอมกัน
 24. เป็นความ : (V) ; have a case in court ; Related:litigate, be involved in a lawsuit, go to law or court, carry on a lawsuit on, file/bring a suit against ; Syn:เป็นคดี, มีคดี ; Def:มีเรื่องฟ้องร้อง ; Samp:นักการเมืองมักเป็นความกับนักหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ
 25. สิ่งปฏิกูล : (N) ; filth ; Related:garbage, sewage ; Syn:สิ่งสกปรก, ขยะ ; Samp:ผู้คนมักจะทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลองทำให้น้ำสกปรก ; Unit:สิ่ง
 26. การยื่นคำร้อง : (N) ; filing a petition ; Related:presenting a petition, filing a complaint, applying a motion ; Samp:การยื่นคำร้องต่อหน่วยงานรัฐไม่ได้รับการตอบสนอง
 27. กระสือ : (N) ; filth-eating spirit ; Syn:ผีกระสือ ; Def:ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก ; Samp:หมอผีคนนั้นสามารถพิชิตผีกระสือได้ ; Unit:ตัว
 28. พนักงานสารบรรณ : (N) ; filing clerk ; Syn:พนักงานเก็บเอกสาร
 29. ช่องเขา : (N) ; mountain pass ; Related:ravine, gorge, defile ; Syn:หุบเขา ; Samp:เราต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้ไป ; Unit:ช่อง
 30. เปื้อนเปรอะ : (V) ; dirty ; Related:foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain ; Syn:เปื้อน, เลอะ, เปรอะ ; Def:ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ ; Samp:ผมเห็นพื้นสะอาดอยู่แล้วจึงไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่มีแต่โคลนเข้ามาให้มันเปื้อนเปรอะ
 31. ภาวะการณ์ : (N) ; situation ; Related:event, profile ; Syn:สภาพการณ์ ; Def:ความเป็นไปของสภาพนั้น ; Samp:มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน
 32. มล : (N) ; impurity ; Related:blemish, smudge, filth, stain, dirt ; Syn:ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์ ; Ant:ความสะอาด, ความบริสุทธิ์
 33. มอม 1 : (V) ; soil ; Related:dirty, blacken, smirch, foul, defile ; Def:ทำให้สกปรกเปรอะเปื้อน ; Samp:เขามอมหน้าของเขาด้วยถ่านให้ดูเหมือนพวกนิโกร
 34. การฟ้องร้อง : (N) ; accusation ; Related:prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit against ; Syn:การร้องทุกข์ ; Samp:กฎหมายของฟิลิปปินส์ได้ระบุชัดไว้ว่าการฟ้องร้องจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนำตัวจำเลยมาขึ้นศาลด้วยเท่านั้น
 35. กระหัง : (N) ; an evil spirit ; Related:male filth-eating spirit ; Syn:ผีกระหัง, กระหาง ; Def:ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้ชาย เชื่อกันว่าเดิมเป็นผู้ชายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเข้าก็มีปีกมีหาง จะไปไหนก็ใช้กระด้งต่างปีก สากตำข้าวต่างขา สากกะเบือต่างหาง ชอบกินของโสโครก ; Samp:ผีกระหังชอบกินของโสโครก ; Unit:ตัว, ตน
 36. เกลือกกลั้ว : (V) ; associate with ; Related:roll over, fool around, live in filth, join ; Syn:คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม ; Samp:แม้โอกาสชนะเลือกตั้งของตนจะสูงสักเพียงไร ก็จะไม่มีวันลงไปเกลือกกลั้วกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันขาด
 37. [1-36]

(0.1127 sec)