Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: investigate , then investigate, investigation, investigating .

Thai-Eng Lexitron Dict : investigate, 39 found, display 1-39
 1. ชันสูตร : (V) ; investigate ; Related:verify, identify, prove, examine, inspect ; Syn:พิสูจน์ ; Def:ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือข้อเท็จจริง ; Samp:ก่อนจะเขียนข่าว ต้องไปชันสูตรข้อเท็จจริง
 2. สืบค้น : (V) ; investigate ; Related:probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into ; Syn:ค้นหา ; Samp:สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
 3. สืบพยาน : (V) ; investigate ; Related:examine, question ; Syn:สอบพยาน ; Def:สอบปากคำพยาน เพื่อให้เบิกความเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดี ; Samp:ี้วันนี้ศาลจะสืบพยาน 3 ปาก ในคดีอุ้มฆ่านักธุรกิจชื่อดัง
 4. สืบสวน : (V) ; investigate ; Related:inquire, look into, sift, probe ; Syn:ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน ; Def:แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ; Samp:ตำรวจกำลังสืบสวนคดีความจากผู้ต้องสงสัยอยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
 5. สืบสวนคดี : (V) ; investigate ; Related:examine, inquire into, look into ; Syn:สืบคดี, สอบสวนคดี
 6. สืบสวนสอบสวน : (V) ; investigate ; Related:detect, inquire into, explore, probe ; Def:สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง ; Samp:ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ
 7. สืบสวนสอบสวน : (V) ; investigate ; Related:examine, inquire into, look into ; Syn:สืบสวน, สอบสวน
 8. สืบสาว : (V) ; investigate ; Related:probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into ; Syn:สืบสาวราวเรื่อง ; Def:สืบถามให้ได้เรื่อง ; Samp:สุนทรภู่บ้านช่องอยู่ที่ไหน เราไม่สามารถจะสืบสาวได้
 9. ฟอกพยาน : (V) ; investigate the evidence ; Syn:ซักพยาน, ซักฟอกพยาน ; Def:ไต่ถามไล่เลียงพยาน ; Samp:ทนายฟอกพยานปากนี้นานกว่า 1 ชั่วโมง
 10. จารีตนครบาล : (N) ; to investigate by torturing the accused ; Def:ไต่สวนพิจารณาคดีด้วยการทรมานจำเลย
 11. สืบราชการลับ : (V) ; spy ; Related:investigate ; Def:แสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการซึ่งเป็นความลับ ; Samp:ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักสืบสาวที่ต้องไปสืบราชการลับที่ประเทศนิวซีแลนด์
 12. ฟอกซัก : (V) ; interrogate ; Related:investigate, grill, question ; Syn:ซักฟอก ; Def:ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง ; Samp:ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ
 13. ค้น : (V) ; seek ; Related:search for, hunt for, seek for, look into, look for, look up, investigate ; Syn:ค้นหา, เสาะหา, หา ; Def:พยายามหาให้พบโดยวิธีสืบ เสาะ แสวง เป็นต้น ; Samp:เขาพยายามค้นเรื่องราวที่เป็นอดีตของเธอ เพื่อต้องการความจริงให้ได้
 14. เจาะลึก : (V) ; delve into ; Related:study, research, examine, investigate ; Syn:สืบค้น, สืบหา ; Def:สืบหาเบื้องหลังข่าวที่ซับซ้อน ; Samp:หนังสือพิมพ์เจาะลึกเบื้องหลังของเจ้าพ่อคนนี้อย่างละเอียด
 15. ช่างพินิจพิเคราะห์ : (V) ; scrutinize ; Related:examine, study, search, explore, inspect, investigate ; Def:สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ; Samp:เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม
 16. ซักไซ้ไล่เลียง : (V) ; interrogate ; Related:ask, question closely, inquire, investigate, enquire ; Syn:ซัก, ซักถาม, ซักไซ้ ; Ant:ตอบ ; Samp:เอกพงษ์ปล่อยให้พวกเขาซักไซ้ไล่เลียงกันเอาเอง
 17. ตรวจสอบ : (V) ; check ; Related:verify, investigate, examine ; Syn:ตรวจ, สืบสวน, วิเคราะห์, พิจารณา, สำรวจ ; Samp:เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา
 18. ไต่สวน : (V) ; inquire ; Related:hold an in query, investigate, interrogate ; Syn:สอบสวน, ทวนความ ; Def:ถามไปทีละขั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ; Samp:ตำรวจกำลังไต่สวนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนอยู่
 19. พิจาร : (V) ; consider ; Related:inquire, meditate, examine, investigate ; Syn:ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
 20. พิจารณ์ : (V) ; consider ; Related:inquire, meditate, examine, investigate ; Syn:ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
 21. พิจารณา : (V) ; consider ; Related:inquire, meditate, examine, investigate ; Syn:พินิจ, ตรึกตรอง, ใคร่ครวญ, พินิจพิเคราะห์ ; Samp:รัฐบาลพิจารณาการตัดงบประมาณด้านการฝึกอบรม และสัมมนาของราชการใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 22. พินิจพิเคราะห์ : (V) ; examine ; Related:peruse, scrutinize, study, investigate, explore ; Syn:พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา ; Def:พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด ; Samp:คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 23. ไล่เบี้ย : (V) ; question ; Related:cross-examine, inquire, quiz, find out, investigate ; Syn:ถาม, ซักถาม, ไล่เลียง, ซักไซ้ ; Samp:่เขาไล่เบี้ยลูกน้องทุกคนเพื่อจะหาผู้กระทำผิดให้ได้
 24. ไล่เลียง : (V) ; cross-examine ; Related:question, inquire, quiz, find out, investigate ; Syn:ซักไซ้, ไต่ถาม, ถาม, ซักถาม, คาดคั้น ; Def:ถามเอาความจริงให้ได้ ; Samp:คุณย่าสงสัยจึงไล่เลียงจนได้ความว่าไปดูหนังกับผู้ชายมา
 25. วินิจ : (V) ; inspect ; Related:examine, consider, think over, investigate ; Syn:พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง ; Samp:คณะแพทย์วินิจพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของยาตัวใหม่
 26. สอดส่องดูแล : (V) ; inspect ; Related:examine, scrutinize, investigate ; Syn:สอดส่อง, ดูแล ; Def:เอาใจใส่ตรวจตราดูทั่วๆ ไป ; Samp:ตำรวจทุกท้องที่ช่วยกันสอดส่องดูแลการทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ
 27. สอบปากคำ : (V) ; question ; Related:interrogate, ask, investigate, explore, inspect, scrutinize, search, inquire, enquire ; Syn:สอบสวน ; Def:ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่
 28. สอบสวน : (V) ; question ; Related:interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire ; Syn:สอบปากคำ ; Def:ถามเพื่อเทียบข้อเท็จจริงว่าจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอย่างไร หรือไม่ ; Samp:ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหา
 29. สืบรู้ : (V) ; inquire ; Related:probe, go into, explore, investigate, inspect, look into ; Def:เสาะหาข้อเท็จจริงจนรู้ ; Samp:เขาสืบรู้หมดแล้วว่าพวกมันมีการต่อรองกันอย่างไร
 30. การสืบสวน : (N) ; investigation ; Related:enquiry, inquiry, examination, research ; Syn:การสอบสวน, การไต่สวน, การไต่ถาม, การสืบค้น, การซัก, การพิสูจน์, การพิเคราะห์ ; Def:การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ; Samp:ตำรวจรายงานความคืบหน้าของการสืบสวนคดีค้ายาบ้ารายใหญ่ที่จับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้
 31. วิมังสา : (N) ; investigation ; Related:examination, trial ; Syn:การสอบสวน
 32. งานค้นคว้า : (N) ; research ; Related:investigation, investigating ; Syn:งานวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย ; Def:งานที่มีการสืบสาวหาข้อมูลอย่างถูกถ้วนตามหลักวิชา ; Samp:ในปัจจุบันมีงานค้นคว้าที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย ; Unit:งาน,ชิ้น
 33. การดูงานต่างประเทศ : (N) ; going abroad on a tour of investigation ; Related:making a tour of inspection, visiting ; Samp:การดูงานต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาบริษัทของเรานับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ; Unit:ครั้ง
 34. ปิดสำนวน : (V) ; terminate the investigation ; Def:ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี ; Samp:คดีนี้ถูกปิดสำนวนไปเรียบร้อยแล้ว
 35. งานวิจัย : (N) ; research ; Related:investigation, study ; Syn:การวิจัย, การค้นคว้า, การค้นคว้าวิจัย, งานค้นคว้าวิจัย ; Samp:อาจารย์มหาวิทยาลัยควรทำงานสอนควบคู่ไปกับงานวิจัย ; Unit:ชิ้น,งาน
 36. การดูงาน : (N) ; observation ; Related:inspection, investigation, visiting ; Samp:การดูงานครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้ตื่นตากับสิ่งที่ไม่เคยพบด้วย ; Unit:ครั้ง
 37. การใฝ่หา : (N) ; seeking ; Related:searching, examination, investigation, looking for, pursuing ; Syn:การแสวงหา, การค้นหา ; Samp:การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคน
 38. [1-39]

(0.1393 sec)