Dictionary : English, Thai, Pali. Link : Lexitron, RoyDict, BudDict, ETipitaka, PpmDict, Longdo.
Search: odd, Odd , then od, odd, oddly, odds .

Thai-Eng Lexitron Dict : odd, 43 found, display 1-43
 1. คี่ : (ADJ) ; odd ; Related:single, uneven ; Syn:เดี่ยว ; Ant:คู่ ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่ ; Samp:เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น
 2. เพี้ยน : (ADJ) ; odd ; Related:weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon ; Syn:แปลก, บ้า ; Def:ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา ; Samp:เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน
 3. คู่คี่ : (N) ; odd or even ; Def:ชื่อการเล่นชนิดหนึ่งที่ถือจำนวนคู่หรือจำนวนคี่เป็นหลัก ; Samp:คนเขาจะทำมาหากินกันให้เหนื่อยทำไม ไปนั่งเล่นคู่คี่ไม่ดีกว่ารึ
 4. งานจร : (N) ; odd job ; Ant:งานประจำ ; Def:งานที่ทำเป็นครั้งคราว ; Samp:เพียงแค่งานประจำผมก็เหนื่อยมากพอแล้ว แถมยังมีงานจรเข้ามาอีก ผมไม่รู้จะทำยังไงดี ; Unit:งาน
 5. เลขคี่ : (N) ; odd number ; Ant:เลขคู่ ; Def:จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว ; Samp:ในวันจันทร์รถที่มีทะเบียนเป็นเลขคี่เท่านั้นที่ออกวิ่งบนถนนได้
 6. เดือนคี่ : (N) ; month of odd number ; Ant:เดือนคู่ ; Def:เดือนที่มีจำนวนคี่ คือ เดือนอ้าย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 11, คู่กับ เดือนคู่ ; Samp:คนไทยไม่จัดงานมงคลสมรสในเดือนคี่
 7. เล่นพิเรนทร์ : (V) ; do odd things ; Def:อุตริทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ; Samp:อ๊อดเล่นพิเรนทร์หลอกผีเพื่อน จนเพื่อนจับไข้
 8. กึกกือ : (ADJ) ; weird ; Related:odd, bizarre, fantastic, strange ; Syn:พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด ; Def:แปลกประหลาดมาก, ผิดปรกติมาก, ชอบกลมาก ; Samp:เหตุการณ์พิลึกกึกกือทั้งสองเรื่องนี้คงจะต้องศึกษากันต่อไปในบรรดาประเทศเกิดใหม่
 9. น่าแปลก : (ADJ) ; strange ; Related:odd, queer, freakish ; Syn:น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
 10. แปลกประหลาด : (ADJ) ; strange ; Related:odd, uncommon, queer, weird, peculiar ; Syn:พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ ; Ant:ธรรมดา, ปกติ ; Def:ที่ผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้ ; Samp:คนบ้านนี้มีรสนิยมแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขา
 11. พิลึก : (ADJ) ; queer ; Related:odd, strange, bizarre, peculiar ; Syn:ชอบกล, ประหลาด, แปลก, พิกล ; Def:ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา ; Samp:ฉันไม่เชื่อเรื่องพิลึกที่เขาเล่าให้ฟังแน่นอน
 12. ฉีกแนว : (V) ; unique ; Related:uncommon, unusual, odd ; Syn:แหวกแนว, แปลก, แตกต่าง ; Ant:เหมือน, คล้าย ; Def:แปลกไปจากปกติ หรือจากเดิมที่เคยมีมา ; Samp:งานเขียนของเขาฉีกแนวไปจากงานเขียนของคนอื่นๆ
 13. ชอบกล : (ADJ) ; strange ; Related:peculiar, queer, odd ; Syn:แปลก ; Ant:ธรรมดา ; Def:แปลก ; Samp:งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก
 14. ประหลาด : (ADJ) ; strange ; Related:uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary ; Syn:แปลก, ผิดธรรมดา, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร ; Def:แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้ ; Samp:สัตว์ตัวนี้รูปร่างประหลาด
 15. แปลกปลอม : (ADJ) ; unusual ; Related:strange, odd, uncommon ; Syn:ผิดปกติ, แปลกๆ ; Ant:ปกติ ; Def:ที่มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา ; Samp:ในบ้านต้องมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่แน่ๆ เพราะสุนัขเห่าทั้งวัน
 16. พันลึก : (ADJ) ; strange ; Related:queer, odd ; Syn:พิลึก, แปลก, พันลึกพันลือ ; Def:แปลกไปจากธรรมดา ; Samp:ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวมหัศจรรย์พันลึก ประเภทนิยมความรุนแรงกันทั้งครอบครัว
 17. พิกล : (ADJ) ; queer ; Related:strange, odd, bizarre, weird ; Syn:แปลก, พิลึก, ประหลาด ; Ant:ปกติ, ธรรมดา ; Def:ที่ผิดปกติ,ที่แปลกไปจากเดิม ; Samp:เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง
 18. พิเรน : (ADJ) ; abnormal ; Related:unusual, queer, odd, extraordinary, uncommon ; Syn:แผลง, วิตถาร ; Def:ผิดแปลกไปจากธรรมดา, ออกนอกแบบที่เคยเป็นมา ; Samp:ข้าไม่ตอบปัญหาพิเรนแบบนี้ของแกให้ปวดหัวหรอก
 19. พิลึกกึกกือ : (ADJ) ; queer ; Related:fantastic, odd ; Syn:พิลึกพิลั่น, พิสดาร, ประหลาด, แปลก, แปลกประหลาด ; Def:ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก ; Samp:เธอได้ไปประสบเหตุการณ์พิลึกกึกกือกับพรรคพวกด้วยหรือเปล่า
 20. พิสดาร : (ADJ) ; queer ; Related:strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary ; Syn:แปลก, พิลึก, ประหลาด ; Def:ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดา ; Samp:เขาเสริมความแกร่งให้กับนกด้วยอาหารสูตรพิสดารกว่าคนเลี้ยงนกอื่นๆ
 21. พิสดาร : (ADJ) ; strange ; Related:queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany ; Syn:แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น ; Def:แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา ; Samp:เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง
 22. ไม่ธรรมดา : (ADJ) ; uncommon ; Related:strange, unusual, odd, peculiar
 23. วิตถาร : (ADJ) ; strange ; Related:weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer ; Syn:พิสดาร, แปลก, แผลง ; Def:ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ ; Samp:คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด
 24. สิ่งละเล็กละน้อย : (N) ; odds and ends ; Related:odds and sods ; Syn:สิ่งละอันพันละน้อย ; Samp:พวกผู้หญิงนำผักปลา สิ่งละเล็กละน้อยไปขายที่ตลาดนัด
 25. เบ็ดเตล็ด : (N) ; odds and ends ; Def:ของเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่สำคัญมากนัก ; Samp:ฉันว่าเอาพวกเบ็ดเตล็ดไปใส่ไว้หลังรถก่อนดีกว่า
 26. ปลีกย่อย : (ADJ) ; odds and ends ; Related:detail ; Syn:เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย ; Samp:บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
 27. เศษเล็กเศษน้อย : (N) ; odds and ends ; Related:bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits ; Def:ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ ; Samp:สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน
 28. สิ่งละอันพันละน้อย : (N) ; odds and ends ; Related:omnium-gatherum ; Syn:สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย ; Def:สิ่งอย่างละเล็กละน้อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก ; Samp:ผมไปเชียงใหม่คราวนั้นก็ได้สิ่งละอันพันละน้อยสะสมไว้เยอะทีเดียว
 29. กึกกือ : (V) ; be strange ; Related:be miraculous, be peculiar, be eccentric, be odd, be queer ; Syn:พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด ; Def:แปลกประหลาดมาก, ผิดปกติมาก, ชอบกลมาก ; Samp:ความคิดของเขาพิลึกกึกกือกว่าชาวบ้านปกติอยู่แล้ว
 30. ทะแม่ง : (V) ; be strange ; Related:be unusual, be extraordinary, be curious, be odd, be queer ; Syn:ทะแม่งๆ, ชอบกล ; Def:มีลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย ; Samp:คดีนี้มีอะไรทะแม่งออกมา
 31. แปลก : (V) ; be strange ; Related:be odd, queer ; Def:ผิดธรรมดา, ผิดปกติ ; Samp:ผู้ชายคนนี้แปลกจัง ชอบมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านฉันทุกวันเลย
 32. วิตถาร : (V) ; be strange ; Related:be weird, be odd, be abnormal, be eccentric, be peculiar, be queer ; Syn:พิสดาร, แผลง ; Def:ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ
 33. อุตริ : (V) ; be queer ; Related:be odd, be weird ; Syn:นอกคอก, นอกทาง, นอกรีต ; Samp:เขาไม่อยากเชื่อว่าจะมีใครอุตริซื้อหานกป่าไปเลี้ยง และหนึ่งในนั้นก็คือ นกกระปูด
 34. ถูก 1 : (V) ; be at odds ; Related:(can not) get along well, associate ; Syn:ดีกัน ; Samp:เขาไม่ได้เพิ่งโกรธกัน คู่นี้เขาไม่ถูกกันมานานแล้ว
 35. หมาง : (V) ; be at odds with ; Related:be on bad terms ; Syn:หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ ; Samp:สามีภรรยาเกิดหมางกันขึ้นเพราะความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 36. หมางใจ : (V) ; be at odds with ; Related:be on bad terms ; Syn:หมองใจ, ผิดใจ, หมองหมางใจ ; Ant:เข้าใจ ; Samp:คำพูดของเขาทำให้เขากับเธอหมางใจกันมาจนทุกวันนี้
 37. หมางเมิน : (V) ; be at odds with ; Related:be on bad terms ; Syn:ห่างเหิน, เหินห่าง, เฉยเมย, เฉยชา, เย็นชา ; Ant:สนิทสนม, ใกล้ชิด ; Samp:ปัญหาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประสบในขณะนี้ก็คือยิ่งดำรงตำแหน่งสูงก็ยิ่งเหินห่างหมางเมินกับทหารยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
 38. ผิดปรกติ : (ADV) ; abnormally ; Related:deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly ; Def:อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น ; Samp:ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้
 39. ของกระจุกกระจิก : (N) ; knickknack ; Related:odds and ends, trinket ; Samp:ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย
 40. เศษ : (N) ; bits ; Related:scraps, odds and ends, bits and pieces ; Def:ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ; Samp:เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว
 41. กัด : (V) ; quarrel ; Related:fight, be at odds ; Syn:ทะเลาะ ; Samp:ณรงค์กับนิรันดร์เขม่นกันมานาน พอเจอหน้าก็เลยกัดกันเสมอ
 42. หมองหมาง : (V) ; be estranged ; Related:be at odds, cause estrangement, produce misunderstanding between (each other) ; Syn:หมองใจ, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้องหมองหมาง ; Samp:เรื่องครั้งนี้จะต้องจัดการให้ดีอย่าให้คู่กรณีหมองหมางกันได้
 43. [1-43]

(0.0982 sec)