12. เรียนต่อที่ไหน (What Now?)

 
เอกสารหลักของไพธอนเอง
ข้อมูลจากแห่งอื่น
  • http://www.python.org/ เว็บหลักของไพธอน
  • http://docs.python.org/ ทางเข้าเอกสารหลักของไพธอน
  • http://cheeseshop.python.org รายชื่อแพกเกจใหม่ ๆ รายวัน ถ้าเราอยากจะแจกจ่ายแพกเกจของเรา ก็ต้องมาที่นี่
  • http://aspn.activestate.com/ASPN/Python/Cookbook/ ตำราปรุงไพธอนออนไลน์ของ ActiveState มีขายเป็นหนังสือด้วย ชื่อ Python Cookbook (O'Reilly & Associates, ISBN 0-596-00797-3.)
และอื่น ๆ