13. ปัจฉิมลิขิต

 

ยังเรียบเรียงไม่หมด ยังขาดอีก 4 เรื่อง ที่ยังไง ๆ ก็ไม่แปลเด็ดขาด เพราะท่านที่อ่านจนมาถึงตรงนี้ได้ก็คงเก่งภาษาอังกฤษกว่าผมแล้ว :D
คือ

หวังว่าคงจะมีท่านผู้ใจบุญมาปรับปรุงให้บทความนี้สมบูรณ์ขึ้น และได้อำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้อ่านทุกท่าน เทอญ.

 

Syndicate

Subscribe to Syndicate

Who's online

There are currently 0 users online.